TMMOB’nin yetkilerini sınırlandıran yasa onaylandı

TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veren yasa bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Faaliyetleri önünde engel teşkil etmesi nedeniyle devre dışı bırakılmak istediği TMMOB ve bağlı odaların yetkilerini denetimi altına almaya çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Birliğin imza kampanyaları ve mitinglerle yürüttüğü mücadelelere rağmen kararnameyi bugün onayladı.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararname metni şöyle;

17 Aralık 2013 tarihli 28854 sayılı Resmi Gazete

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5660

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı bazı odaların idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 7/10/2013 tarihli ve 14198 sayılı yazısı üzerine, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18/11/2013 TARİHLİ VE 2013/5660 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve mali denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır.