TMMOB ‘Torba yasalarla talana yıkıma izin vermeyeceğiz’

AKP iktidarının TMMOB’nin kamu yararına ilişkin statüsünü ortadan kaldırarak etkisizleştirmeye çalışmasına yönelik tepkiler büyüyerek artıyor.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, iktidarın son aşamaya getirdiği TMMOB’yi etkisizleştirme girişimine ilişkin Bursa Akademik Odalar Birliği(BAOB) Yerleşkesi’nde ortak bir açıklama yaptı. Bursa’da kurulu 16 oda şubesi ve temsilciliğinin ortaklaşa hazırladığı açıklamayı okuyan MMO Şube Başkanı İbrahim Mart, “Ülkenin yeniden dönüştürülmesi, halka ait tüm alanların sermayeye açılması, kentsel ve doğal değerlerin talan edilmesi politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İktidar, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası’ndaki değişikliklerin de yer aldığı torba yasanın Meclis gündeminde olduğunu belirten Mart, 24 ayrı yasada yapılacak değişikliklerle kentlerde mezarlıkların dahi özelleştirilebileceğini söyledi.

Vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden bile el konulabileceğinin altını çizen İbrahim Mart, “Kısacası, iktidar torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlarına dağıtmak üzere ‘parası olana imar hakkı’ getiriyor” ifadelerini kullandı.

‘TMMOB nede iktidarın hedefinde’

İktidarın TMMOB’yi rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğünü dile getiren Mart’ın okuduğu açıklamada şöyle denildi:
“Çünkü TMMOB ve Odaları; Kentler üzerinde oynanan oyuna karşı durdu, kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüme karşı çıktı. Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla, ormanların, kıyıların, meraların; suyumuzun, toprağımızın yağmalamasının önünde durdu. Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele etti. Hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana ‘dur’ dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu. İşte bu yüzden TMMOB İktidarın hedefinde.

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.”

Tüm bunlara karşın mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütlerinin; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdüreceği vurgulanan ortak açıklamada daha sonra şunlar ifade edildi:

‘TMMOB iktidarın diktasına teslim olmayacak’

“İktidarın hiçbir baskısına, gericiliğine, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz; Hazırladığınız yasa değişikliği, meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, iktidarın yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir.
Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde. O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya izin vermeyeceğiz.”