TMMOB “Halkımızın soyulmasına, mesleklerimizin niteliksizleştirilmesine izin vermeyeceğiz!”

Meclis’te gündeme gelecek olan ve TMMOB’yi etkisizleştirmeyi amaçlayan torba yasaya karşı TMMOB eylemliliklerine devam ediyor. 

10928066_10205042904965305_137071290_n

Bugün ülke genelinde sokağa çıkan TMMOB odaları ve destekleyenleri Bursa’da da Şehreküstü Meydanı’nda akşam saatlerinde ”Ülkemize, halkımıza, mesleğimize sahip çıkıyoruz.” dedi. Açıklamayı gerçekleştiren TMMOB Bursa İKK Dönem Sözcüsü Remzi Çınar, ” Bilindiği üzere AKP iktidarı yasa düzenlemelerini genellikle “torba yasalar” aracılığıyla yapmaktadır. Bunlardan sonuncusu yine rant eksenli bir tasarı olan, “İmar Kanunu ile Bazı ve KanunHükmünde Kanun Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır. Bu tasarı on üç ayrı yasada onlarca değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Söz konusu tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye birikim politikalarının en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıklarımızdır. Kamuya ve halka ait varlıklara el konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden iktidarın denetimindeki inşaat sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır. Bu nedenle biz mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak “Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz” içerikli bir kampanya yürütüyor ve halkımızın desteğini bekliyoruz.” dedi. 

Ülkemizin Talanına, Halkımızın Soyulmasına, Mesleklerimizin Niteliksizleştirilmesine, Haklarımızın Gasp Edilmesine, Odalarımızın İşlevsizleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz!” diyen Çınar’ın açıklamaları sonrasında eylem sona erdi.