TMMO’a bir destek de Çağdaş Hukukçular Derneği’nden

İktidarın, Anayasal yetkilerini yok ederek susturmak istediği TMMOB’ye bir destek de Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Bursa Şubesi’nden geldi.

Bursa Barosu Lokali’nde TMMOB yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan ÇHD Bursa Şubesi Başkanı Aslı Evke Yetkin, AKP iktidarının uzun süredir yasal düzenlemeler ve fiili uygulamalar ile rant ve talan politikalarını hayata geçirmek için TMMOB’nin ve bağlı odaların yekilerini ortadan kaldırarak etkisizleştirmeye, TMMOB’yi vesayet altına almaya çalıştığını söyledi.
TMMOB, emek ve demokrasi güçleri ile kamuoyunun tepkisi nedeniyle bu girişimlerin bugüne kadar sonuçsuz kaldığını belirten Aslı Evke Yetkin, yapılmak istenen son yasal değişiklikler ile TMMOB ve bağlı odaların yeniden hedefe konulduğunu ifade etti.

İktidarın tamamen kendine bağımlı bir yargı yarattığını dile getiren Yetkin, ‘Yargıyı toplumun muhalif tüm kesimlerine karşı adeta sopa olarak kullanan, gerektiğinde yargı kararlarını tanımayan, talan ve yağmanın, yolsuzlukların üzerini kapatmaya çalışan siyasal iktidar, biat etmeyen demokratik kitle örgütlerini, baroları, sendikaları, demokrasi güçlerini ve mimar, mühendis, şehir plancıları odalarını baskı altına alıp kendine bağlı etkisiz ve yetkisiz kurumlar haline getirmeyi amaçlamaktadır’ dedi.

Torba Yasa Tasarısı ile 24 farklı yasada değiklik yapılarak tüm tarihi, doğal çevre, sit alanların, kıyıların, ormanların, tarım alanlarının ve meraların yapılaşmaya açılacağını, kamusal denetimin ortadan kaldırılacağını belirten ÇHD Şube Başkanı, “Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanları ve örgütleri işlevsizleştirilecek, iş güvencesi kaldırılarak taşeronlaşma teşvik edilecek, tüm emekçiler mimar, mühendis ve plancılar güvencesiz , işçi sağlığı ve güvenliği olmayan çalışma koşullarına terk edilecektir.” diye konuştu.

Yeni düzenleme ile Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, kuruluşlar olan TMMOB ve bağlı odaların yapısal dönüşümünün hedeflendiğini ifade eden Aslı Evke Yetkin şunları söyledi:

‘Rant ve talan projeleri yargıdan döndü’

‘Bugüne kadar bilim ve teknik doğrultusunda görüş ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak iktidarın bilinçli bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri halka aktaran TMMOB’nin kamu kurumu niteliğinin ortadan kaldırılması ile kamu yararı gözeterek açtığı davaları açamayacak duruma getirmek istenmektedir.

TMMOB’un son dönemde açtığı davalarda iktidarın hukuksuz, rant ve talan projeleri yargı kararları ile iptal edilmiştir. Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Akkuyu Nükleer Santrali, Galataport İhalesi, Taksim Gezi Parkı’nın yapılaşmasına ilişkin davalar sonuçlanmış ve yargı süreci devam eden davaların yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır.

TMMOB işte bu nedenle, ranta, talana, hukuksuzluğa karşı durduğu için, emekçilere, halkın yaşam alanlarına, toprağına, suyuna, kentine, ülkesine sahip çıktığı için hedeftedir. Gezi eylemlerinde görüldüğü üzere anti demokratik uygulamalara, baskılara karşı halkın yanında mücadele ettiği için hedeftedir.

İktidarın Torba Yasa Tasarı ve diğer baskı politikaları ile TMMOB ve bağlı odalarına yönelttiği saldırılar sadece TMMOB’a değil, esasen halkımıza , halkımızın Anayasal haklarına, meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, tüm emek ve demokrasi güçlerine karşı yönelmiş saldırılardır.

Bizler Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi olarak bu saldırılara karşı TMMOB ve bağlı odaları ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyor, tüm halkımızı TMMOB’nin yanında mücadeleye çağırıyoruz.’