Tarihi Fevziye Parkı’nda son kararı yargı verdi

Bursa’nın tarihi semtlerinden biri olan İpekçilik’te bulunan Fevziye Parkı ile ilgili yargı son noktayı koydu. 

IMG-20141211-WA0002

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Eşrefiler Kız Yurdu’nun da içinde bulunduğu tarihi Fevziye Parkı’na yapmak istediği huzurevinin inşaat ruhsatını iptal eden Bursa İdare Mahkemesi, bir parkı daha yok olmaktan kurtardı. Geçtiğimiz yıl yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan park hakkında Bursa Barosu’nun açtığı dava sonucunda mahkeme parkta yapılacak inşaatın ruhsatını şu gerekçe ile iptal etti:

“…davaya konu taşınmazda bulunan havuz ve dans pisti ile havuza su drenajı sağlayan yapının 19. yüzyıl ortalarına tarihlenen ve dönemin mimari üslubu olan barok tarzda yapılar olduğu, bu bağlamda korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenmesi gerektiği, yine davaya konu olan taşınmazda yapılması planlanan projenin ortamın tarihi dokusuna uygun olmayan, hem park alanından hem de caddeden görsel etkiyi kesecek şekilde konumlandırılacak yüksek bir yapı olduğu, ayrıca yapının kent mimarlığı ilkeleri açısından da olumsuzluk taşıdığı, dava konusu arazinin alt kesiminde yapılacak olan inşaat çalışmalarının ön çalışmalarını oluşturan kazı ve tesviye  işlemlerinin üst bölgedeki ağaç oluşumlarına zarar verdiği ve korunması gerekli ağaçların devrilme riski taşıdığı, esasen ‘Bursa Kent Kimliğinin’ önemli bir parçası olan taşınmazın  bir bütün halinde koruma altına alınması gerektiği anlaşıldığından…”

Mahkeme belirttiği gerekçelerle, “parselde yapılması planlanan huzurevi projesinin tescilli yapılar açısından  sakıncalı olmadığına ilişkin 17.10.2014 tarih ve 3758 sayılı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile taşınmazda huzurevi yapılmak üzere Yıldırım Belediye Başkanlığı’nca verilen 01.12.2014 tarih ve 595/14 sayılı yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde karar vererek huzurevinin inşaat ruhsatını iptal etti.

BursaMuhalif.com

Fevziye Parkı’na yapılacak huzurevine yürütmeyi durdurma kararı verildi

Tarihi Fevziye Parkı’na huzurevi yapılamaz!