Nilüfer Belediyesi’nden ilginç karar ‘Başköy Kazova mevkii imara açılacak’

Nilüfer Belediyesi 5 Şubat 2014 tarihli Belediye Meclisi toplantısında aldığı bir kararla Nilüfer İlçesi Başköy-Kazova mevkii sınırlarında muhtelif parselleri imara açma kararı aldı. Tarım arazisi olan bölgede bir kısmı ‘Mobilyacılar ve Dekorasyoncular Kooperatifi’ne ait arazinin imara açılabilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından ‘kamu yararınadır’ kararı alınması gerekiyor.

Nilüfer Belediye Meclis toplantısında alınan 149 numaralı ve 05.02.2014 tarihli karara göre 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölcekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilmiş, bölgenin tarım arazisi olması nedeniyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden görüş istenmiş. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarım arazisinin imara açılmasından hiçbir sakınca görmediği gibi, Nilüfer Belediyesi’ne nasıl izin verebileceğinin yöntemi işaret ederek, ‘söz konusu arazinin mahallinde yapılan etüt ve sunulan evrakların incelenmesine müteakip, dosyanın 01.04.2013 tarih ve 66 Sayılı Toprak Koruma Kurulu’nda görüşüldüğü’ ilgili bakanlıkla düzenlenen ‘Kamu Yararı Kararı’ ve hazırlatılacak ‘Toprak Koruma Projesi’nin İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi şart koşulmuş. Alınan kararda Nilüfer Belediyesi’nin bölgenin imara açılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na müracaat ettiği de yazmakta.

Alınan karar şu şekilde:

“Yıl      2014

Karar No         149

Karar Tarihi    05.02.2014

Karar   Nilüfer Belediye Meclisinin 05/ŞUBAT/2014 günü saat 18:00 de yaptığı 2009/2014 Seçim Döneminin 59 ncu toplantısına ait gündeme 4/6 ncı madde olarak alınan (CHP Meclis Üyeleri Osman GÜNAY ve Gürsel ULUDAĞ’ın) yazılı önergesinin okunarak yapılan müzakeresi sonunda; Nilüfer İlçesi, Başköy Kazova Mevkii sınırlarında kain ve tapunun 497, 515, 519, 521, 654, 655, 658, 684, 696, 754, 758, 759, 760, 762, 766, 770, 771 parsel numaralarında S.S. Mobilyacılar ve Dekorasyoncular Toplu İşyeri ve Yapı Kooperatifi adına kayıtlı taşınmazlara ve 474, 476, 477, 478, 481, 482, 485, 486, 487, 488, 489, 4902, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 504, 505, 506, 507, 508, 511,n 512, 513, 514, 516, 517, 518, 520, 522, 649, 650, 651, 652, 653, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 721, 722, 724, 725, 726, 755, 756, 757, 761, 763, 767, 768, 769, 804, 810, 1743, 1766, 1767, 1838, 1842, 1868 (yeni 1960), 1880, 1893, 1894, 1958 parselleri içeren alana ilişkin 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Değişikliği; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ile talep edilmiş olup, plan değişikliği hakkında ilgili kurumlardan görüşler istenmiştir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden istenilen kurum görüşüne cevaben “söz konusu arazinin mahallinde yapılan etüt ve sunulan evrakların incelenmesine müteakip, dosyanın 01.04.2013 tarih ve 66 sayılı Toprak Koruma Kurulu’nda görüşüldüğü” ilgili Bakanlıkça düzenlenmiş Kamu Yararı Kararı ve hazırlatılacak Toprak Koruma Projesinin İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi kaydı ile uygun görülmüştür. Kamu Yararı Kararı alınabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. İçişleri Bakanlığı da kurum görüşlerinin tamamlanmasından sonra talep edilen bölgenin ilgili Belediye tarafından imara açılacağına ilişkin ilkesel amaçlı Meclis Kararı talep etmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda yukarıda belirtilen parselleri içerecek şekilde söz konusu bölgenin imara açılmasına, Nilüfer Belediye Meclisinin 05/ŞUBAT/2014 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.”

Nilüfer Belediyesi 05.02.2014 tarihli 149 sayılı ‘Nilüfer İlçesi Başköy Kazova Mevkii sınırlarında muhtelif parsellerin yer aldığı bölgenin imara açılabilmesine yönelik karar alınması. (Yazılı Önerge)’ başlıklı kararına ulaşmak için tıklayınız…

İmara açılması planlanan arazinin sahiplerinden de anlaşılacağı gibi (S.S. Mobilyacılar ve Dekorasyoncular Toplu İşyeri ve Yapı Kooperatifi) söz konusu yere yapılmak istenen ‘Mobilyacılar Sanayi Sitesi’dir. Nilüfer Belediye Meclisi’nin aldığı bu karar ve İçişleri Bakanlığı’nın göndereceği ‘Kamuya yararlıdır’ kararı Başköy Kazova mevkiinde 200 hektarlık tarım alanının imara açılmasına yeni bir ‘Mobilyacılar Sanayi Sitesi’ kurulmasına izin vermiş olacak.