MMO Bursa Şubesi 62. yılını gelenekselleşen gecesiyle kutladı

MMO Bursa Şubesi, Oda’nın 62. kuruluş yıldönümü etkinliğini düzenledi. Geleneksel gecede meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılı geride bırakanlar onur plaketi ile ödüllendirildi. Gecede konuşan MMO Şube Başkanı Mart: “Bizler, ülkemizi seviyoruz ve ülkemizin bu karanlık tablodan tüm demokratik kamuoyunun birlikte mücadelesi ile aydınlığa çıkacağına inanıyoruz, korkmuyoruz, yüreğimizi kor ateş bağlasa da, teröre teslim olmayacağız, teröre alışmayacağız, ülkemize sahip çıkmaya, insanı, yaşamı, huzuru ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Korkmadan sinmeden, demokratik özgür Türkiye mücadelesine devam edeceğiz”

MMO Bursa Şubesi, Oda’nın 62. Kuruluş Yıldönümü etkinliğini Crown Plaza’da düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen geleneksel gecede meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılını dolduran Makina Mühendisleri Onur plaketi ile ödüllendirildi.

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek konuşmasına başlayan MMO Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart,terör saldırısında yaşamını yitiren insanlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi. Mart, Korkmuyoruz, yüreğimizi kor ateş bağlasa da, teröre teslim olmayacağız, teröre alışmayacağız, ülkemize sahip çıkmaya,insanı, yaşamı, huzuru ve barışı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Mart, “Bugün TMMOB’nin en büyük Odası haline gelen MMO, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, yurtsever bir çerçevede, çözümler öneren bir yaklaşımla, bütün birikimlerini, ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi ve demokratikleşmesinden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmektedir” ifadelerini kullandı.

“MMO, ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesine önemli katkılar sunan 62 yıllık dev bir çınardır”

Şube olarak, bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalıştıklarını belirten Mart, “diğer yandan üyelerimize yönelik eğitim, belgelendirme ve her türlü destek çalışmaları ile sosyal ve kültürel ve sanatsal etkinler düzenlediklerini, bir yandan da, asli görevleri olan kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Mart, dönem boyunca Şube olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bazılarını şu satırbaşları ile paylaştı.

  • 600′ den fazla, Seminer, Panel, Söyleşi, Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Toplumsal etkinlikler düzenleme ve yer alma,
  • Her yıl 100′ e yakın Makina Mühendisliği öğrencisine MMO UEM bünyesinde Staj yaptırılması, onlarca öğrenciyeStaj yerinin ayarlanması,
  • UÜ MF Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerine yönelik “Bitirme Projesi Yarışması”düzenlenmesi,
  • Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman yetiştirmeye yönelik toplam 370 eğitim etkinliğindeyaklaşık 8.000kişiye eğitim, 5.000‘ i Proje denetimi olmak üzere,  değişik konularda toplam 60.000 adet kamusal denetim
  • Mesleğimizin, Meslektaşlarımızın ve Bursa Kentinin sorunlarına ilişkin birçok konuda yerel ve ulusal kanallarda onlarca TV programı ve basın açıklaması, Şube/temsilcilik haberlerimizin yazılı ve görsel basında yüzlerce kez yer alması ile yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmaları.

Mart konuşmasına şöyle devam etti:

“Şubemiz, kamu adına yürüttüğü mesleki denetim ve meslek alanlarına yönelik düzenlediği etkinlikleri ile de kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.  Bugün büyük ve güçlü bir konuma ulaşan Şubemiz, gücünü yalnızca örgütlü üyelerinin özverili çalışmalarından almaktadır.

Bu uzun maratonda, aramızdan ayrılmış olan, yitirdiğimiz tüm değerlerimizi de bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.

Ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl daha geride bırakıyoruz.

Cumhuriyetimizin 93. Yılını yaşadığımız bu dönemde, ülkemizde ve mesleğimizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sorunlu bir ülkede yaşıyoruz ve sıkıntılar, sorunlar bitmiyor.  Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal birçok alanda, içte ve dışta, ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar karşısında aciz kalan siyasi iktidar her geçen gün ülkemizi sonu belli olmayan bir karanlığa doğru sürüklüyor.  Yakılmış, yıkılmış kentler, sokağa çıkma yasakları; patlayan bombalar, katliamlar, suikastlar… İç savaşı aratmayan gelişmeler ile bölgesel bir savaşın eşiğine sürüklenen güzel ülkemiz giderek yaşanmaz bir hale getirildi.

Tüm ülke olarak, 15 Temmuz’da en karanlık günlerden birini yaşadık. Hep birlikte bu karanlık darbe girişiminin karşısında durduk, demokrasiden yana tavır aldık.

Ancak daha sonra ilan edilen OHAL ve peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ülkemiz, darbe girişimini aratmayan bir kargaşa içine sokulmakta, ülke sorunları giderek içinden çıkılmaz bir hale getirilmektedir.

OHAL süresinde son üç ayın verilerine göre, 450 bin işsiz yaratıldı, 86 bin kamu çalışanı geri dönüşsüz ihraç edildi, 12 milletvekili, 55 belediye başkanı cezaevine konuldu, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının da içinde olduğu 146 gazeteci tutuklandı, 176 yayın kuruluşu kapatıldı, 2500 gazeteci işsiz kaldı, toplumsal olaylara yayın yasağı getirildi, Türk Lirası Dolar karşısında %20 değer kaybetti, bir depo benzin 42 TL arttı, asgari ücret 74 dolar azaldı, 100 TL’ mizin 55′ i dış borç ödemede harcanmaktadır.

Ayrıca, geçtiğimiz 19 aylık süreçte ülkemizde 25 farklı yerde patlamalar oldu ve bu süreçte asker, polis, sivil olmak üzere 1.500’den fazla insan yaşamını yitirdi, yüzlerce insan yaralandı. Her yıl yaklaşık 2.000 emekçi iş kazalarında, yine her yıl 11.000’den fazla insan da trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Ülkemiz her alanda güvenlik sorunları katlanarak büyüdü.

Bu süreçte, sanayi ve tarımda da çözülme ve tasfiye süreci hızlandırılıyor, Ülke yönetiminin yanlışlarının faturası sürekli halka çıkartılıyor, çalışma yaşamında güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılıyor. Başta mühendislik alanları olmak üzere işsizlik artıyor, İşsizlik, yoksulluk ve hak kayıpları meşrulaştırılıyor ve her türlü farklı düşünce bastırılmaya çalışılıyor.

Bu olumsuz koşullarda, TMMOB ve bağlı Meslek Odaları olarak, bizler, her ne kadar bilimi, tekniği ve mühendisliğin uygulama alanlarını, ülkemizin gelişmesine ve kamu yararına sunmaya özen göstersek de yaşadığımız günler zor, baskı yasak ve yok sayma üzerine maalesef böylesine karanlık bir tabloda gelişiyor. Rant uğruna “Kamu yararı” kavramı yok ediliyor.

Dünyaya yalnızca kendi ideolojisi ve yandaş çevresinin gözüyle bakan siyasi iktidarın, tüm ülke ve toplumumuzu olumsuz yönde etkilediği bu süreç, bizim açımızdan, aynı zamanda üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu bir Türkiye amacına yönelik gelişmeler için mücadele etmemiz gereken önemli bir süreçtir.

Bu süreçte bizlere düşen birincil görev; ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslek örgütümüze sonuna kadar sahip çıkmak ve savunmaktır.

MMO, 62. yılında da; meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya ve deşifre etmeye, her türlü saldırıya karşı dik durmaya devam etmektedir.

MMO, geçmişte olduğu gibi 62. yılında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” anlayışıyla ülkemizde, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa karşı barışı, kin ve nefrete karşı halkların kardeşliğini, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya, bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye devam etmektedir.”

Mart konuşmasını şöyle tamamladı:

“Demokrasi, insan hakları, barıştan yana, ülke ve toplum yararı gözeten ve yurtsever bir çerçevede çözümler öneren bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmeye,

Ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana bir meslek kuruluşu olarak, bütün birikimlerini ülkemizin gelişmesi, bağımsızlığı, sanayileşmesi, çağdaşlaşması, kalkınması, hakça bölüşüm, barış ve demokratikleşmeden yana bir çalışma anlayışı içerisinde seferber etmeye,

Ülkemize sahip çıkmaya, Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı, toplumsal refahı ve huzuru savunmaya, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaya ve mücadele etmeye kararlıdır..

Bizler, ülkemizi seviyoruz ve ülkemizin bu karanlık tablodan tüm demokratik kamuoyunun birlikte mücadelesi ile aydınlığa çıkacağına inanıyoruz.”

Geceye katılan MMO Başkanı Ali Ekber Çakar da, Kayseri’deki terör saldırısını lanetleyerek başladığı konuşmasında, Oda’nın kuruluş yıllarını anlatarak, “Bu meslek örgütünü anlayabilmek için geçmişine bakmak gerekir. MMO örgütlü bir mücadeleden gelmektedir ve bugün en güçlü odalardan biridir” dedi.

Konuşmaların ardından, meslekte 60 yılını dolduran Kadri Ersavaş’a onur plaketini CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ile MMO Başkanı Ali Ekber Çakar verdi. Bunu, meslekte 50, 40 ve 25 yılını dolduran makina mühendislerinin onur plaketlerini alması izledi.

Onur plaketi alanlar daha sonra Oda yöneticileri ile birlikte topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.

MMO’nun 61. Kuruluş Yıldönümü gecesine, CHP Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şükrü Köse, Taha Aydın, Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, BTSO temsilcisi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, UÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz, UÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Karpat, UÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel, Birleşik Metal İş Bursa Başkanı Ayhan Ekinci, KESK Bursa Şubeler Platformu Sözcüsü Süleyman Ayyılmaz, Türk İş 8. Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir, akademik odaların başkan ve yöneticileri ile emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinden çok sayıda isim katıldı.