Mısır’daki idam kararlarına Bursalı avukatlardan tepki

Bursa Adliye Sarayı Baro Komisyon Odasın’da bugün (14 Nisan) 14.00’de bir araya gelen bir grup avukat Mısır’daki idam kararlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Avukatlar adına konuşan Kemal Özgür Yetkin, “Mısır mahkemelerince 529 kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına hükmedilmesi, devlet eliyle gerçekleştirilmekte olan planlanmış bir katliam olmakla birlikte, infaz edildiğinde tarih boyunca halka rağmen varlıklarını sürdürmek isteyen yönetimlerin gerçekleştirdiği cinayetler zincirinin son halkası olacaktır. Kendi ülkemizde de gerçekleşen politik idamlar hala unutulmamış ve acıları tazedir. En son 12 Eylül darbesinde gerçekleşen politik idamlar toplumsal travmaya sebep olmuş ve ülke tarihimizde bir utanç olarak yer almıştır. Kardeş Mısır halkına ve yöneticilerine çağrımız, çağ dışı ve insan haklarına aykırı, onarılmaz sonuçlar doğuran idam cezalarına karşı çıkmalarını ve yasalarında yer alan bu insanlık dışı cezayı kaldırmak için girişimde bulunmalarıdır. Temel hak ve özgürlüklerin ihlali, insanın onurundan soyutlanması sonucunu doğuran insanlık dışı uygulamalar, Mısır’da, İran’da, ABD’de ya da Türkiye’de dünyanın neresinde olursa olsun vicdanlarda hiçbir zaman kabul görmeyecek ve insanlık tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. Bizler Mısır hükümetinden insan hakları ile bağdaşmayan idam cezalarını ortadan kaldırmalarını ve sanıklar için bağımsız mahkemelerde yargılanma hakkı talep ediyoruz” şeklinde konuştu.