Marmara’yı Birlikte Savunmaya – DOĞADER – ŞPO – KOS

İstanbul’un Kuzey Ormanları’nda yaşamı katleden mega projelerin, başta su krizi olmak üzere kentin tamamı üzerindeki yıkıcı etkileri belirgin hale gelirken, Marmara Bölgesi’nin tümüne yönelik saldırılar yoğunlaşıyor.

İğneada’dan Saray’a; Sapanca’dan Bozcaada’ya; Bursa’dan Ağva’ya; Edremit’ten Çanakkale’ye tüm Marmara Bölgesi’ndeki doğal varlıklarımız ve yaşam alanlarımız; suyumuz, tarım alanlarımız, zeytinliklerimiz; yeşil alanlarımız, ormanlarımız ve kıyılarımız taş ve maden ocaklarıyla, termik ve nükleer santrallerle, RES’lerle, yeni imar planları ve mega projelerle büyük bir tehlike altına sokuluyor. Marmara Bölgesi’ndeki tüm canlı yaşam, tarım ve kentler inşaat sermayesinin çıkarları uğruna yaygınlaştırılan büyük bir yağmayla 1970’ler sonrasındaki ikinci büyük ekolojik krize sürükleniyor.

10176083_10152377405661673_3492755616949468181_nAncak Marmara’da neredeyse bütün saldırı alanlarında direniş de büyüyor. İğneada’da termik ve nükleer santrale direnenler İstanbul’da mega projelere karşı mücadele edenlerle dayanışma bağları kuruyor; suyu kuruyan Sapanca Yalova’ya elini uzatıyor; zeytinliklerini savunmak için gece nöbeti tutanlar korusunu korumak için nöbet tutanlara dayanışma mesajı gönderiyor; kısacası Marmara Bölgesi; köylüsü-kentlisi tüm yaşam savunucularıyla hepimizi direnişi ve dayanışmayı birleştirecek büyük bir savunma ağı kurmaya davet ediyor.

Marmara Bölgesi’ni savunacak böyle bir ağı kurmamız mümkündür. İlk kez Kuzey Ormanları Savunması tarafından Mart’ta düzenlenen Marmara Bölge Forumu’nda, daha sonra İğneada’da termik ve nükleere karşı düzenlenen dayanışma ve Belgrad Ormanı kampıyla sayısız dayanışma etkinliğinde bölgenin birçok noktasından gelen katılımcılar tarafından aylardır dile getirildiği gibi, Marmara Bölgesi’ndeki onlarca doğa, çevre ve kent direnişini birleştiren ortak bir mitingin Aralık ayı sonlarında düzenlenmesi, böyle bir ortak ağın yaratılmasında önemli bir adım olacaktır.

Miting düzenleme sürecinde bölge ve düzeyinde yapılacak toplantılar, oluşturulacak sosyal medya araçları, toplantı ve sokak etkinlikleri Marmara’nın büyük illerinden orta ölçekli kasabalarına ve köylerine dek uzanan ortak bir dayanışma ve savunma ağının kurulmasında; Marmara’da parça parça algıladığımız saldırıların oluşturduğu gerçek resmin ortaya çıkartılması ve mücadele konusu haline getirilmesinde son derece yararlı olacaktır.

Bu mücadelenin kitleselleşmesi sürecinde, aslında işin pratiğine dair ilk nüvelerin de ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz. İstanbul’un nezih mahallelerinden Validebağ’da; süreç içinde şehir dışından dahi yaşam savunucularının katılımıyla gitgide büyüyen ve hafızalara yeni direniş odağı olarak kazınan bir mücadele tecrübe ettik hepberaber. Validebağ Direnişi, şehrin başka noktalarında da sürmekte olan diğer kentsel yeşil alan direnişleriyle birlikte, Marmara Bölgesi’ni; sermaye-devlet işbirliğinin saldırılarından korumak ve kurtarmakta kilit rol oynayacak yeni bir yurttaşlık bilincinin de ilk eserleriden biri oldu. Benzer mücadeleleri Marmara’nın bir çok noktasında görüyor, üretiyoruz. Tecrübelerimizi ortaklaştırmanın, bu ortaklaştırmadan eylemler üretmenin hayatiyeti de ortada.

Bu doğrultuda, Marmara Çevre Mitingi’nin kuvvetli ayak seslerinden olabilecek bir “Marmara Bölgesi genelinde eşzamanlı eylem” de Istrancalar’ın, Trakya’nın sesiyle güçlenmiş Marmara savunma hattının ilk adımını atmak için yararlı olacaktır. Marmara Bölgesi genelinde Edirne’den Bursa’ya, Saray’dan Ağva’ya eşzamanlı bir eylemin olanaklarını araştırmak adına da istişarede bulunmanın önemine inanıyoruz.

Tüm yaşam savunucuları olarak Marmara’nın varlık mücadelesinde birleşmek, Marmara’da direniş ateşini yakmak dileğiyle.

Bu çağrıya katılım sağlamak isteyen kişi ve kurum temsilcilerini 15 Kasım 2014 Cumartesi 16.00’da Bursa Baro Evi Konferans Salonu’nda (Heykel) toplantıya davet ediyoruz.

DOĞADER – Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi
Kuzey Ormanları Savunması