Kimya Mühendisleri Odası Bursa Çimento’daki yangınla ilgili açıklama yaptı

Dün sabah saatlerinde Kestel Bursa Çimento Fabrikası’nın katı atık deposunda çıkan yangınla ilgili Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mesut Şahin basına açıklamada bulundu. Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“20/04/2014 günü saat 07:15’te Kestel ilçesinde faaliyette bulunan Çimento Fabrikası’nın atık depolama sahasında yangın çıkmıştır. Otomotiv sektöründen getirildiği bilgisini aldığımız yanıcı atıkların hızlı bir şekilde tutuşması sonucu oluşan yoğun duman, öncelikle Kestel hava sahasını kaplamış, daha sonra da rüzgarın etkisiyle kent semasına yayılmıştır.

Bursa İtfaiye ekipleri ve Fabrika Yönetiminin gayretleri ile yangın öğle üzeri kontrol altına alınmış ve daha sonra da bir dizi işlemle ( yangın alanının tecridi, soğutma, köpük sıkma, kumlama vb. ) sonucu söndürülmüştür.

Fabrika yetkililerinden gerekli açıklamanın yapılmaması, olay yerine gönderilen uzmanımızın fabrikaya alınmamasından dolayı, yangının çıkış nedeni tam olarak öğrenilememiştir. Aslında firmalar, işletmelerinde meydana gelen kazalarla ilgili olarak yöre halkını ve kent kamuoyunu bilgilendirmekle mükelleftirler. Bu olay nedeniyle Kestel halkının yüreği bir kez daha ağzına gelmiş, insanlarımız tedirgin edilmiştir.

Fabrikada bir ay önce, kötü kokulu ve toksik bir kimyasalın atmosfere karışması sonucu meydana gelen vahim olayla ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilmiş, fabrika yetkilileri tarafımızdan uyarılmış ve onlardan gerekli önlemlerin alınması istenmişti. Böyle olmasına rağmen, uyarılarımızın önemsenmediği, tedbir önerilerimizin göz ardı edildiği ve kentte yaşayan halkımızın sağlığının ciddi bir şekilde tehdit edilmesinin devam ettiğini izliyoruz.

Bu tür işyerlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili önerimizi tekrar özetlersek;

İş Sağlığı ve Güvenliği , Yangından Korunma, Tehlikeli Atıkların Depolanması, Uygun Atıkların Yakılması ve başta atık toplama sahasında çalışanlar olmak üzere, fabrika personeline mesleki eğitimin verilmesi konularında Yasa, Yönetmelik hükümlerine uygun çalışmaların ivedi olarak başlatılmasını talep ediyoruz.

Kimya Mühendisleri Odası olarak, mesleki alanlarımızla ilgili sanayi kuruluşlarımızı ve kentimizi, kamuya karşı sorumluluğumuzun gereği olarak, bilgilendirme, uyarma, önerme görevimizi yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”