Karayolları ve UEDAŞ’ın raporuna rağmen heyelan riskli bölgeye TIR otoparkı

Bursa’da 2013 yılında vazgeçilen bir vinç firmasının yapmak istediği TIR depolama parkı, yeniden AKP’li Osmangazi Belediyesi tarafından gündeme getirilmeye çalışılıyor. Osmangazi Belediyesi daha önce heyelan tehlikesi taşıdığı belirtilen bölgeyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan tekrar değerlendirme yapmasını istedi.

Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde kalan Yalova Yolu üzerinde kalan Dürdane Mahallesi Karşıyaka Mevkii’nde Aydıntaş Aydın Kardeşler Vinç firmasının depolama alanı ve TIR parkı projesi için Osmangazi Belediyesi vazgeçtiği projeyi gündeme taşıdı. Bölgeyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplantısında yapılan değerlendirmede pek çok kurum 2013 yılında verdiği beyanları yineledi ve bölgenin tehlike arz ettiğini, imara açılmaması gerektiğini belirtti.

Bölge Büyükşehir Belediyesi’nin 23.05.2013’te 59 sayılı kararı ve 1/1000 ölçekli planına bağlı olarak ‘Depolama(TIR Parkı) Alanı’ olarak düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013 yılında yaptığı incelemede bölgenin ‘Mühendislik Problemleri Açısından-Dolgu Alanlar-Önlemli Alan 5-ÖA5’ olduğunu belirtti. Buna göre bölge zemininin şişme, oturma ve taşıma gücü açısından çeşitli problemlere yol açabileceği, bu nedenle önlem alınması gerektiği belirtildi.

Kurumlardan onay yok!

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ise 2015 yılı Nisan ayında “…yolda aktif olarak heyelan olduğu ve yolumuzda çatlaklar meydana getirdiği görülmüştür. 10.12.2014 tarih ve 210292 sayılı yazımızda belirtilen hususların artarak devam ettiği görüldüğünden İmar Planı yapılması uygun değildir” şeklinde verdiği cevapla daha öncede inceleme yapıldığını belirtti. Karayolları, 2014 yılındaki incelemede rastlanan bulguların daha da artarak bölgenin açıkça heyelan tehlikesi taşıdığını ortaya koydu.

Ayrıca 2014 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Eylül 2014 tarihli toplantısında yapılan imar planı değişikliklerinde yer alan bölge hakkında plan notlarında “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nden görüş alınması ve bu görüşe uyulması zorunludur.” şeklinde bir nota da yer verildi.

 

Merinos Trafo Merkezi-Yalova Enerji Nakil Hattı güzergahında kaldığı gerekçesiyle görüşüne başvurulan UEDAŞ’ta “…can ve mal emniyetinin teminin sağlanması açısından gayrimenkul üzerine tesis ettirilmiş olan irtifak hakları ve direk yerlerinin korunarak hat güzergahının altının İmara açılmaması için gereğini arz ederiz.” diyerek olumsuz görüş bildirdi.

BursaMuhalif.com