Kadın cinayetlerinde kanun değişikliği için ÇHD’den imza kampanyası

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl Özgecan ve diğer öldürülen kadınlar için Bursa Kadın Platformu’nun çağrısıyla şehrin merkezine taşınıyor. Çağdaş Hukukçular Derneği’de yaşanan kadın katliamlarına karşı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler için 8 Mart Günü başlatacağı imza kampanyasına desteğe çağırıyor.

10476456_10153128184538960_5840892599691139150_n

Giderek artan ve vahşet haline bürünen kadın cinayetlerine karşı Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi “Kadınlara Karşı Cinsiyete Dayalı Şiddete Dur Demek İçin TBMM’yi Göreve, Kamuoyunu İmza Kampanyamıza Çağırıyoruz” adlı kampanyayı başlatıyor. Çağdaş Hukukçular Derneği, 8 Mart günü Altıparmak ve Heykel’de açacakları stantlarda imza toplayacaklar. Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu’ndaki değişiklikler yapılması konusunda Meclis’e sunacakları kanun teklifi için ÇHD Bursa şimdi, tüm Bursa halkını kampanyaya destek olmaya davet ediyor.

Kampanyanın çağrısı

Kadına yönelik vahşet ve şiddeti birlikte sonlandırmak, faillere caydırıcı cezalar verilmesini sağlamak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bursa kamuoyu, Kadın Platformları,Emek ve Demokrasi Güçleri, meslek odaları,siyasi partiler ve Bursa Milletvekillerini aşağıdaki metinle imza kampanyamıza katılıma davet ediyoruz.
Bursa’dan tüm ülkeye yayılması ve TBMM ne ulaşmasını hedeflediğimiz kampanyaya destekleriniz vahşeti durdurmak yolunda ilk adım olacaktır.

ÇHD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu
İmza Metni

“Biz aşağıda imzası olanlar, kadına karşı, kadın olması nedeniyle işlenen suçların, kadınların yaşamlarını güven içinde geçirmelerini imkansız kıldığı, kadınların sürekli olarak bir suçun mağduru olma endişesiyle yaşamalarına neden olduğu, kadınların devlete olan güvenini sarstığı göz önüne alınmak suretiyle, kadının korunmasız olmadığı ve bu tür suçların hiçbir surette cezasız kalmayacağı, suçun karşılığının kanunda düzenlenen en ağır ceza olacağı algısının toplumda yerleşmesinin sağlanması ve TBMM’de bu konuda verilen tasarıların artık sürüncemede kalmaması için Türk Ceza Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’da derhal aşağıda belirtilen gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını talep ediyoruz.”

“Kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddet” kavramının Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanması ”.

“Kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddet kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından hiçbir surette takdiri indirim uygulanmaması”.

“Kadına karşı kadın olması nedeniyle işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama eylemleri ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından dava zamanaşımının uygulanmaması” .

“Kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen kasten öldürme eyleminin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan en ağır ceza ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması”.

“Kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen yaralama suçunun basit halinden daha ağır bir ceza ile cezalandırılması”.

“Kadına karşı kadın olması nedeniyle işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından en ağır cezalandırma yöntemlerinin belirlenerek cezalarının infazında koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmaması”.