İznik Gölü’nü yok edecek fabrikaya yargıdan onay çıkmadı

İznik Gölü’nün yanına kurulacak olan kağıt fabrikasına yargıdan onay çıkmadı. Kirlilik seviyesi giderek artan gölün yanına kurulmak istenen fabrikanın ÇED raporu iptal edildi.

Bursa İznik Gölü’ne 630 metre uzaklıkta kurulması planlanan kağıt fabrikası için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan 1/25 bin ölçekli plan değişikliği hakkında açılan davada karar çıktı. Bursa Barosu, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri ile DOĞADER’in açmış olduğu davada Bursa 2. İdare Mahkemesi yapılan plan değişikliğini iptal etti. Yapılan plan değişikliğinin iptalinin ardından Albayrak Turizm’in kuracağı kağıt fabrikası için verilen ÇED olumlu raporunu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nden onay çıkmadı.

İznik Gölü Çevre Planı’nda “Mutlak korunması gereken alan” olarak belirtilen alana kurulacak tesisten herhangi bir sızıntı yaşanması durumunda göl suları, Orhangazi ovasının yeraltı sularını kirleteceği gerekçesiyle yargı tesisin yapımını durdurdu. Tesis alanının İznik Gölü su toplanma havzasında yer alması ve tesisten sızabilecek yağ, yakıt, kimyasal madde gibi kirleticilerin yer altı suları yoluyla kolaylıkla göle taşınabileceği, yer altı sularının akış yönünün de bu istikamette bulunması mahkemenin gerekçeli kararı oldu. Doğal Sit Alanı olan İznik Gölü’nde kirliliğin giderek arttığını göz önüne alarak ÇED olumlu raporunu iptal eden mahkeme, pek çok kuşa ev sahipliği yapan, nesli tehlikede olup Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (İUCN) kırmızı listesinde yer alan türleri barındıran, Akdeniz kırmızı noktalarından olan bu bölgeyi şimdilik kurtarmış gözüküyor.