İnegazi’de çimento fabrikası yapımını durdurmak için imza kampanyası

Nilüfer İnegazi köyüne yapılmak istenen çimento fabrikasının yapımını durdurmak için change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay verdiği çimento fabrikasına tepkiler büyüyor. DOĞADER ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sürerken Yeşiller ve Sol Partisi’de internet üzerinden başlattığı imza kampanyası ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey’i halkın taleplerini görmeye davet ediyor.

Fabrikanın yapımına karşı başlatılan imza kampanyasına katılmak için:

http://www.change.org/tr/kampanyalar/bursa-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediye-ba%C5%9Fkan%C4%B1-recep-altepe-ve-nil%C3%BCfer-belediye-ba%C5%9Fkan%C4%B1-mustafa-bozbey-bursa-inegazi-de-%C3%A7imento-fabrikas%C4%B1-yap%C4%B1lmas%C4%B1-i%C3%A7in-%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1lan-imar-plan%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine-itiraz-edin