Güzel Sanatlar Lisesi Proje Okul uygulamasına karşı desteğe çağırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘proje okul’ kapsamına aldığı okullardan biri olan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, “Okuluma, Öğretmenime Dokunma” diyerek bir imza kampanyası başlattı. 

AKP’nin liselerde kadrolaşmanın önünü açmak için başlattığı ‘proje okul’ kapsamındaki Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi dönüşüme karşı direniyor. İstanbul’da Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Cağaloğlu, Vefa gibi eğitimde başarısıyla gündeme gelmiş liseleri elinde tutamayan AKP’nin son uygulaması olan ‘proje okul’lar Bursa’da da Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki öğretmenlerin bakanlık tarafından yerinin değiştirilmesiyle gündeme geldi.

Öğretmenlerine ve okullarına sahip çıkan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve velileri change.org’ta başlattıkları kampanyayla, okullarının dönüşümünden vazgeçilmesi için bakanlığa çağrıda bulunuyor.

İmza metnine ulaşmak için tıklayınız

Öğrenci ve velilerin “Okuluma, Öğretmenime Dokunma” çağrısının metni:

Ocak ayında Türkiye’nin en başarılı 44 okulu “Proje Okulu” ilan edilerek , idari kadro ve öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanına bırakıldı.. 2016- 2017 ders yılında, da bu okullarda 8 görev yılını dolduran öğretmenleri norm fazlası ilan edip başka okullara tayin ediyor olması, çocuklarımızı ve biz velileri tedirgin etti. 

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi de proje okullarından biridir. Güzel Sanatlar Liselerine öğretmen seçimi ve ataması zorlu bir uygulama ve mülakat sınavından sonra yapılır. Her biri alanında yetkin öğretmenlerdir. Bu öğretmenler  geçmişiyle köklü, düşünen,  sanat üreten bireyler yetiştirmektedir.

Yetkinliği tanımlanmamış öğretmen atamasıyla okulumuzun başarısı tehdit altında olmakla beraber, aynı tip insan yetiştirme tehditi ile de karşı karşıyadır.

Sayın Bakan , bir veli olarak  diyorum ki , öğretmenime, okuluma dokunma.

PROJE OKULU NEDİR?

2015’in Ocak ayında yurt genelinde tespit edilen en iyi 44 ünlü lise Milli Eğitim Bakanı’na bağlanmış ve bu okullar “Proje Okulu” diye adlandırılmıştı. İdari hiyerarşi dışına çıkarılan 44 lisenin öğretmen atama ve idareci belirleme yetkileri böylelikle doğrudan Bakan’a verilmişti. AKP, bu okullarda istediği kadroyu oluşturma olanağına kavuşmuştu. Bu liselere dair alınacak kararlar Bakan’ın, dolayısıyla siyasi iktidarın iki dudağının arasında teslim edilmişti. 

BursaMuhalif.com