Grevsizlik güvenlik midir? – Mustafa Şen

12 Eylül Darbesinden kendilerine ‘’Yeni Türkiye’’ yaratanlar Grevleri Milli Güvenliği bozucu sebepler olarak görmektedir. Bugün AKP iktidarı nasıl ki ‘’ben yaparım ben bilirim’’ politikasıyla muhalefet sesini yok sayıyorsa, ‘’lamı cimi yok kabul edeceksiniz %52 oy aldım’’ deyip de yönetiyorsa toplu sözleşme masasında sarı sendikalar da aynı havayı estirmektedirler. Toplu sözleşme masasındaki işbirlikçiler ‘’Ben patronlarla (MESS ile) uzlaşırım siz geriden gelirsiniz.! Çünkü ben çoğunluğum’’ diyerek 12 Eylül Cuntasının yasalarına sığınmayı tercih etmektedirler.!

AKP İşçi sınıfına öyle bir dönem getiriyor ki, Grevler sanki işverenlere ait bir hakmış gibi sonuçlar yaşanıyor.! Petlas (01.07.2003),Şişecam (iki grev), Lassa grevleri maden grevler vd. toplam 8 grev kararları hep aynı sebeplerden ertelenerek iptal edilmiştir.! Sonra yüksek hakem arabulucusuyla ya iktidar elindesin, yada İşverenlerin pençesindesin.!

Birleşik Metal İş Sendikasının ertelenen grevleri egemen güçler tarafından beklendiği gibi olmadı.! Sendika Merkez kurulları ve yönetim kademeleri sermaye ve iktidar çevrelerinin ummadığı bir cesaret ve kararlılık gösterdi.! Hem hukuk kanalları kullanılarak, hem de işçiler fabrika ve fabrika dışı eylemlere hazırlandı. Bu doğrultuda tüm grev iptallerinin yaşandığı merkezlerde AKP binaları önünde eylemlerle kamuoyu oluşturuldu. Ankara Rixos hotel baskınları, ÇSGB önünde ve Danıştay önünde yapılan eylemler yasaklanan grev haklarının meşruiyet zemini hazırladı.!

Bu gelişmelerle ne yazık ki ücret adaletini isteyen ve haklarını kullanarak insanca yaşam ve çalışma istemenin milli güvenliği bozucu bir suç olarak görüldüğü bir günümüz Türkiye’sinden geçiyoruz.!

10947489_868979706491961_9113039558599332214_o

Birleşik Metal İşçileri Hak ve Onur Savaşında..

10 Kent 22 İşyerinde işçiler 29 Ocak 2015 de greve çıktılar. Bursa bölgesinde Mudanya Prysmian işçileride bu tarihte grevdeydiler.

Grevin ikinci günü ve tarih 30 Ocak 2015 i gösterirken saat 15:00 sonrası Bakanlar kurulunun 29.01.2015 tarihli kararıyla, Anayasal ve Evrensel işçi haklarının gasp edildiği haberi bizlere ulaştı. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu madde 63 e göre Grev erteleme denilen 60 gün sınırlı ertelenen, aslında iptal anlamına gelen, en geç 60+6 günde uzlaşılamayan durumda işçi sendikasının yetkisi düşer diyen bir ADALET sisteminde, şimdi işçi sendikası ADALET ARAMAKTADIR.. (!)

Milli Güvenliğin bozulduğu gerekçe gösteriliyor.! Savaş olasılığı yada sıcak bir savaş hali,yada ne gibi bir çatışma var bizler bunu henüz göremiyoruz.Emperyaistler Suriye savaşına da izin vermedi.İŞİD kullanılabilirmi?Bilmiyoruz.! Ancak Bildiğimiz birşey tabiiki var.O da SÖMÜRÜYÜ GÜÇLENDİREN kolkola giren sermaye ve AKP düzeninin varlığı .!

Peki bakanlar yurdışında resmi ziyaretteyken bu imzalar nasıl atıldı.?Acaba acil durumlar için boş kağıtlar birilerinin cebinde imzalımı geziyor.? Bu sorulara açıklık getirmek hiç de kolay olmasa gerek.!

Dostlar ,ücret adaletini isteyenlerin ve haklarını kullanarak insanca yaşam ve insanca çalışma istemenin milli güvenliği bozan sebepler olarak görüldüğü bir dönemden geçiyoruz.! İşte size ileri demokrasi ve Yeni Türkiye düzeni. (……!) Kurdun ağzıya kuzuyu teslim etme düzeni.!

Bakanlar Kurulunun aldığı bu kararla, adeta işçilerden MESS’e teslim olmaları istenmekte ve icazet ve biat düzenine işçilerin uyması beklenmektedir. Dostlar, bu düzen tehlikeli bir gidişe doğru sürüklenmekte, daha çok zengin, daha çok yoksul orantısını körüklemektedir.

Birleşik Metal İş Sendikası gücünü işçilerin iradesinden alan demokratik ve bağımsız bir sendika çizgisiyle metal işçilerini birleşik mücadeleye çağırarak, sendikal önderlik etmek istemektedir. Bosch mücadelesiyle önemli bir işçi hareketini ortaya çıkaran B.M. İş bunu başarabilecek güçte ve gelişim dinamizmine açık bir yapıdadır.

Biliyoruz ki bu grev kararları birilerinin rahatını kaçırmış, nemalandıkları düzeni kaybetme korkusuna kapılmışlardır.! Metal işçileri, grev erteleme (iptal )kararlarıyla bir tuzağın içine çekilmeye çalışılıyor. Bu duruma hazırlık yapan ve DAYANIŞMASINI genişleten, ve metal işçilerini birleştirme çabalarında olan Birleşik Metal kurulları üzerinden ciddi hazırlıklar içerisinde yaptığını bilmekteyiz.

Bakanlar kurulu Grev erteleme kararlarına karşı Avrupa Sosyal Şartı ve ILO ya göre uygunsuzluk oluşturan bu duruma karşı, Anayasanın 90 maddesi gereğince ” Bakanlar Kurulu, Birleşik Metal İş Sendikası grev Kararını erteleme (İptal)”kararına ait yürütmeyi durdurmak amaçlı Danıştay’da dava açmıştır. Danıştay, Başbakanlıktan ‘’ Grev erteleme gerekçesini detaylarıyla açıklamasını talep ederek’’ ilk kez 30 gün süre beklenirken, Başbakanlığa 10 gün süre vermiştir.! İşçilere Adalet nasıl çalışır ve kim için adalet hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz.!

Aydınlık dolu güzel günler dileğiyle..