DOSAB’da ilk hukuki zafer

Bursa’da kurulmak istenen DOSAB Termik Santrali’ne karşı mücadelede ilk kazanım hukuki olarak yargının yürütmeyi durdurma kararıyla sağlandı. 

Bir yılı aşkın bir süredir Bursa’nın kaçak sanayi bölgesi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmak istenen termik santrale karşı mücadele eden DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu hukuksal olarak ilk başarısını aldı. Kentin ortasına kurulmak istenen santralle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararına itiraz eden TMMOB, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Bursa Eczacılar Odası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Doğader ve Ekoder’in 25 Ağustos 2015’te açtığı davada mahkeme kararı açıkladı.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, “2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu’nun 20/A maddesi uyarınca yargılama usulüne tabi uyuşmazlıkta gerekli görüldüğünden mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına 19.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” hükmüyle santral yapımı projesini şimdilik durdurdu.

“DOSAB yönetiminin elleri bağlanmıştır”

Bursa halkının imzalarla, itiraz dilekçeleriyle, eylemleriyle karşı çıktığı DOSAB Termik Santrali’ne karşı ilk kazanımı üzerine bugün DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu bir basın açıklaması düzenledi. Platform adına dava sürecinde yer alan Avukat Eralp Atbek, “Bu karar ile Bursa’nın üzerine zehir saçmak isteyen DOSAB yönetiminin bilirkişi incelemesi sonucuna kadar elleri bağlanmıştır. Ölüm santrali projesine ilişkin ihale, ruhsat veya inşaat sürecine ilişkin yasal bir adım atmalarının önü tamamıyla kapanmıştır. Bursa’nın başına büyük belalar açacak bu projeden tamamen kurtulmadık fakat sürecin şu an için durmasının mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz.” dedi.

Yürütmenin durdurulmasının yetmeyeceğini, ölüm santralinin yapılmaması gerektiğini belirten Atabek, bu cinayete karşı durmak için sonuna kadar direneceklerini söyledi.

BursaMuhalif.com