DİSK Bursa’dan TMMOB’ye destek, ‘Halkın mühendislerine dokunmayın!’

Yeni torba yasayla birlikte bir çok talan mevzuatını yürürlüğe koymak isteyen AKP iktidarının hedefinde TMMOB de var. Çıkarılmak istenen yasayla, hükümetin rantçı ve talancı politikalarına engel teşkil eden TMMOB’nin yetkileri alınmak ve dağıtılmak istiyor. KESK Bursa Şubeler Platformu’nun ardından bugün de DİSK Bölge Temsilciği TMMOB’ye desteğini açıkladı.

Bugün 13.00’de sendika binasında yapılan açıklamayı okuyan DİSK Güney Marmara Bölge Temsilcisi Ayhan Ekinci, ‘Torba yasalar AKP hükümeti ile birlikte hayatımızın kabusu haline geldi. Birbiri ile ilgisi olmayan aynı anda pek çok yasada değişikliği öngören bu yasalar adeta haklarımızı çalmak için hazırlanmış bir çuvala dönmüş durumda. Elimizde ne var ne yoksa almaya çalışıyorlar. Önlerinde yağmaya, talana karşı engel olarak gördükleri her yasayı, her kurumu ortadan kaldırmak istiyorlar.’ diye konuştu. Yalana, talana, yıkıma ve yağmaya yeni zeminler hazırlayan yeni bir torba yasanın çıkarılmak istendiğini dile getiren Ekinci, Türkiye’de sayısı çok az olan boyun eğmeyen kurumlarından birisi TMMOB’nin, talana ve yağmaya karşı duruşu nedeniyle iktidarın hedefinde olduğunu ifade etti.

‘Doğanın talanına, kentlerimizin yağmasına, yoksulların konut alanlarına el konulmasına, yeşil alanların, parkların, mezarlıkların ranta açılmasına, yağmalanan yasa dışı imar faaliyetlerinin affına yol veriliyor.

Bu yasa mühendisinden mimarına, işçisinden insanca bir çevrede yaşamak isteyen halka kadar hepimizi ilgilendiriyor.

O yüzden izin vermeyeceğiz!’