Direnenler ve mücadele edenler asla yenilmezler..! – Mustafa Şen

Disk/Birleşik Metal İş Sendika şubemizde 16 Şubat 2014 günü  alınan kararlar  tüm bosch fabrikalarında yankı bulmaya devam ediyor. 2012-2014 TİS’den doğan hakların ödenmesi ve REFERANDUM uygulanabilmesi amaçlı yürütülen pazar mesailerine katılmama kararı, planladığımız gibi başarıyla uygulanmaktadır. Haklarımızı kazanıncaya kadar da uygulanmaya devam edilecektir. ”Hak verilmez alınır” diyerek bu yolda bize destek olan ve bizimle yol yürüyen tüm yol arkadaşlarımızı, emeklerinden dolayı yürekten kutlarım.

Ülkemizin politik dengeler olarak zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu zor döneme denk düşen bir örgütlenme mücadelesinin de içindeyiz. Şüphesiz ki örgütlenme ve sözleşme hakları engellenen sadece bosch işçileri değildir. LUNA Sayaç (İzmir)-Hidrokon (Konya)-Atasan (Sakarya) ve daha birçok işyerlerinde işçiler anayasal haklarını kullanıp sendikamızda örgütleniyorlar diye işverenlerce bir sürü tiyatro sahnelenmektedir. Buna rağmen işçiler direniş-eylem ve etkinliklerle sendikal mücadeleden vazgeçmeden, ”HAKLARI, ONURLARI ve GELECEKLERİ” için direnmeyi mücadele etmeyi görev bilmekteler. Bir söz vardır ”MÜCADELE KAYBEDİLEBİLİR, ANCAK KAZANANLAR HEP MÜCADELE EDENLERDİR.!” (Che)

Hatırlanacağı üzere 27 Şubat tarihinde bir yazımızda şöyle bir paragraf açıklamıştım;
”Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, İki maddeden oluşan taleplerimiz, tüm kısımlarda katılım oranına takılmadan eylemin gerekçeleri sorumlu yöneticilere açıklanarak Pazar mesailerine gelinmeyeceği işveren yöneticileri üzerinden bosch yönetimine iletilmelidir. Şüphesiz ki üretimden sorumlu yöneticiler kararlılığımızı SINAMAK isteyecektir. Bu noktada bize düşen görev, yılmadan duruşumuzu bozmadan, geri çekilmeden işçi komitelerince alınan kararlara uygun davranmak ve hareket etmektir.”

—–diyerek bu sözlerle bir konuya dikkat çekmiştim.!

Zaman zaman özellikle bosch- bu 01 alanlarında %100 katılımla kararlarımızı uyguladığımız bölümlerde bir takım yöneticiler ”çatal dilleriyle-politik tavır içinde” üstü kapalı olarak işçilere psikolojik baskı uygulamakta olduklarının bilgilerini almaktayız.! Bizleri yaralayan nokta, ”yasaya göre(4857-mad.41) zorunda olunmayan bir çalışma biçimi olan fazla mesailere işçilerin zorlanarak getirilmeye çalışılmasıdır” Bu yanlışı yaparken de ”nereden geldiğini unutarak işverenin KİŞİSEL MENFAAT yoluna düşmüş ve İŞÇİLİKTEN GELDİĞİ HALDE ÖZÜNÜ-SÖZÜNÜ KAYBETMİŞ işveren yöneticileri büyük bir hata yapmaktadırlar.

Böyle bir gelişme yaşandığı durumlarda, ’’BİZ İŞÇİLERE DÜŞEN GÖREV YILMADAN, DURUŞUMUZU BOZMADAN, EĞİLİP BÜKÜLMEDEN BİRLİKTE ALINAN KARARA UYGUN DAVRANMAK VE HAREKET ETMEKTİR. GERİ ÇEKİLEREK VAZGEÇMEK KORKU İÇİNDE İLERİ MEVZİYİ KAYBETMEKTİR.! ”Bu kararın ve zayıflığın sonu da YOK OLUŞTUR.! Şimdi birlikte yürüdüğümüz yoldan geriye dönük baktığımızda, karanlık yollara nasıl ışık olduğumuzu görebiliriz.! İşverenin Sendikal hak özgürlükleri ve toplu sözleşme yapma haklarımıza baskı ve tehditlerle yetki almamızı zorlaştırdığını unutamayız.! ‘’Çünkü unutmak ihanettir’’.! Bosch fabrikalarında İşçilerin meşru müdafaa haklarını kullanma günü çoktan geldiğini biliyoruz.(!) Harekete geçmenin adı ‘’kurtarıcı aramak ve beklemek değil’’ yada birisi benim duygularıma da çözüm olsun demek değil, bu yolda bende varım diyebilmektir.(!) Tüm işverenler bilmelidirler ki ülkemiz bosch gibi çok uluslu şirketlere, insan bedeninin pazarlandığı, bir köle pazarı değildir. ’’Bizler sermaye düzeninin bu heveslerini boşa çıkaracağız.

”Bosch fabrikalarında DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası İRADESİ vardır. Bunu bilmek ve anlamak isteyenler 14-16 Mart 2012 de kitlesel bir mücadele içinde yapılan üyeliklerimizi bir düşünsün derim.! Otuz yıllık bir karanlık dönemde, bizleri bankalara muhtaç eden, yoksulluğu getiren ve adeta işveren boyunduruğuna teslim etmeye çalışan Türk metal, işçi hakları yerine işveren çıkarına hizmet ettiğinden, işçilerin vicdanında mahkum edilmiştir.

SENDİKAMIZ ÖRGÜTLENME MEKANİZMASININ ASLİ UNSURLARI olan bosch işçileridir. Sendikamız önderliğinde kararlarımız uygulamaya dönüştürürken bir öz değerlendirme yapmak ve ileriyi düşünmek ayrıca da hatayı ve başarıyı da sahiplenmek olgunluğunu bilmemiz önemlidir. Sadece üye olunan yer sendika değildir, orasını dün yaşadınız, evet orası T.M. idi fakat sendika değildi.! Şimdi bugün diyoruz ki, Yılgınlık, kızgınlık yok. Tersine sabırlı, bilinçli, kararlı ve inançlı olmalı ve birliğimizi bozmamalıyız. Kararlarımızı sendikamız şubesinde almalı ve tartışmalıyız. Yoksa İşçi Sınıfının tepesinde AKBABALAR dolanıyor. Bir fırsat kolluyor.! Bosch İşçileri olarak her birimiz ateşten giydiğimiz gömlekle ya ONURUMUZLA yaşayacak ZAFER kazanacak, yada TESLİM OLUP bir ömür boyu ÜCRETLİ KÖLELER olarak yaşayacağız. İşyeri örgütlenmelerimizi komitelerle sarmaşık gibi sarmalıyız, bunu başarabilecek gücümüz ve yeteneğimiz vardır. Gücümüz İşçilerin birliğidir. Yaşasın ONURLU MÜCADELEMİZ.