Dev Sağlık-İş fiili toplu sözleşmeye hazırlanıyor

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın başlattığı kampanyada bugün Türkiye’nin dört bir yanında yapılan eylemlerin Bursa ayağı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde gerçekleştirildi.

Çok sayıda taşeron sağlık işçisinin katıldığı eylemde DİSK Bölge Temsilcisi Ayhan Ekinci, 1967’de yürütülen sendikalaşma mücadelesinin bugün taşeron işçiler tarafından tekrar yürütüldüğünü dile getirdi. Basın açıklamasını okuyan İşyeri Temsilcisi Fikret Sarigül “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanılğı taşeron işçilerin sendika ve toplu sözleşme hakkını fiilen kullanılamaz hale getirerek açıkça tavrını gösterdi” dedi. Dev Sağlık-İş Sendikası’nın 31 ocak 2014’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak 2014 yılını fiili toplu sözleşme yılı olarak ilan ettiğini bildiren Sarıgül, AKP hükümeti ve taşeron düzeninin taşeron işçilere biçtiği deli gömleğini yırtmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti ve taleplerini şöyle sıraladı

– Mahkeme kararının uygulanması, taşeron sağlık işçileri, hastanelerin aslı ve sürekli işçileridir, iş güvencesi istiyoruz

– Ücretlerimiz açlık sınırının bile altında asgari ücrettir. Bütün işçilerin hakkı olan yılda iki ikramiye hakkı istiyoruz!

– Toplu abonman ücreti kadar yol parası ve İş Kanunu’nda ön görülen izinlerimizi istiyoruz.

– SGK kayıtlarımızın gerçek biçimde sağlık işkolundan yapılmasını ve bu yolla gasp edilen sendika hakkımızı istiyoruz

– Çalışma saatleri ve sosyal hakların düzelmesini istiyoruz

– Başta işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları olmak üzere yönetimde söz hakkı istiyoruz