Bursa’nın karbon ayak izi gerçeği yansıtıyor mu?

Bursa Büyükşehir Belediyesi kış aylarının yaklaşmasıyla hava kirliliği had safhalara ulaşacak olan Bursa’nın temiz, yaşanabilir bir kent olduğu yönündeki reklamlarına başladı.

Geçtiğimiz kış aylarında en kirli havaya sahip kentler arasında gösterilen Bursa için Büyükşehir Belediyesikış yaklaşmadan Bursa’nın temiz bir kent olduğuna dair reklamlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Demir Enerji işbirliği ile Bursa’nın karbon ayak izini hesapladı.

Kentin doğaya bıraktığı sera gazı salınımını yapılan hesaplamalarla 12,5 milyon ton olduğu belirlendi. 30 kurum ve kuruluşun temsilcisinin katıldığı çalıştayda kentsel yapılı çevre, ulaşım, enerji, sanayi, atık ve su yönetimi, tarım ve ormancılık olmak üzere 6 farklı temada grup çalışması gerçekleştirilerek iklim değişikliği eylem planının temelini oluşturacak azaltım stratejileri geliştirildiği basına verilen bilgiler arasında.

Yapılan araştırmada 12,5 milyon ton sera gazının %32’sini sanayi oluştururken, %21’ini konutlarda tüketilen enerji, %20’sini ulaşım, %10’unu da ticari ve resmi binaların enerji tüketimleri tarafından oluşturulduğu belirtildi.

Sonuçlar gerçeği yansıtmıyor, 1 ton çimento 1 ton sera gazı ortaya çıkarıyor

Konuya dair Kesinbilgi16’ya konuşan DOĞADER’den Caner Gökbayrak, yapılan araştırmanın ne şekilde yapıldığının bilinmediğini ve özel bir şirket tarafından yapıldığı gerekçesiyle güvenirlik içermediğini söyledi. Gökbayrak, “Bu araştırmanın bağımsız bir kuruluş tarafından yapılması gerekirdi. Bu bir üniversite birimi olabilir ve ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından araştırılabilirdi. Ayrıca bu gösterilen veriler Bursa’nın doğaya bıraktığı sera gazının çok çok altında bir seviye diye düşünüyorum. Çünkü Bursa sanayisinde kayıt dışı üretimin yapıldığını tüm Bursa halkı biliyor. Sanayi kuruluşları belirttiği üretimin çok üzerinde üretim yapıyor. Bu durumda yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilerin gerçek sonuçlar olduğunu söylemek zor.” dedi.

Caner Gökbayrak, Bursa’nın en önemli kirlilik sebebi olan çimento fabrikalarını örnek göstererek 1 ton çimento üretiminin 1 ton sera gazını meydana çıkardığını belirterek söylenilen 12,5 milyon ton sera gazının gerçeklikten uzak olduğunu vurguladı. Halen İnegazi’de kurulmaya çalışılan ve yargı aşamasında bulunan çimento fabrikasının kurulması durumunda bu miktarın daha da artacağını belirtti.

Kesinbilgi16.com