Bursalı kadınlardan gerici kadın düşmanı Nurettin Yıldız’a suç duyurusu

Daha önce ‘Kadın spiker izlemek caiz değil’, ‘Çalışan kadın fuhuşa neden olur’ söylemleriye gündeme gelen Nurettin Yıldız, son olarak ‘6 yaşındaki çocuklar evlendirilebilir’ sözüyle AKP iktidarının gerici kadın düşmanı zihniyetini gözler önüne serdi. Bursa Kadın Platformu Nurettin Yıldız hakkında gerici söylemleri nedeniyle ‘Çocukların cinsel istismarı’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bursa Kadın Platformu bugün (16 Ocak) Bursa Adliyesi önünde toplanarak suç duyurusu yapmadan önce basına açıklama yaptılar. Açıklamayı okuyan Elif Güven, ‘Geçtiğimiz günlerde videosu ortaya çıkan ve yaklaşık 30 kanalda yayınlandığı anlaşılan “Hayat Rehberi Sohbetleri” adında bir programda konuşan Nureddin Yılmaz “6 yaşındaki çocuklar evlendirilebilir” şeklinde açıklama yaptı. Nureddin Yılmaz’ın bu açıklamaları ilk değil. Daha önce “Kadınlar çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış oluyor” ve “Kadın spikeri izlemek caiz değildir” diye kadınları aşağılayan açıklamalarda bulunmuştu.’ diye konuştu.

Çocuk yaşta evliliklerin önünü açan uygulama ve kadın düşmanı saldırılarlar her gün karşılaştıklarını ifade eden Elif Güven, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın ‘Kimse kötülük olsun diye çocuğunu evlendirmez, çoğu masumane’ sözünü hatırlatarak çocuk evliliklerini masuma göstermeye çalıştıklarını belirtti.
Güven, ‘İşte bu iktidardan kuvvet bulan gerici, kadın düşmanı zihniyet her fırsatta kendi zehirli fikirlerini yayacak mecralar bulmakta hatta kendilerine alenen bu ortam sağlanmaktadır

Bugün burada Bursa Kadın platformunun bileşeni olan kurumlar olarak, hem de bireysel olarak Nureddin Yılmaz için suç duyurusunda bulunacağız.
Nureddin Yılmaz ilk değil son da olmayacak. Ancak biz kadınlar olarak eşit, özgür bir dünya yaratana kadar tüm kadın düşmanlarından tek tek hesap soracağız.’ dedi.

Yapılan açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunulmak üzere Bursa Adliyesi’ne giren kadınlar, Halkevleri, Emek Partisi, Büro Emekçileri Sendikası ve Eğitim-Sen adına kurumsal suç duyurularını savcılığa iletti.

 

Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunun tam metni şu şekilde;

ŞÜPHELİ : NUREDDİN YILDIZ
Kartaltepe Mh. 67.Sok. No:24 Bayrampaşa-İstanbul
Tel: 0212 616 22 88
SUÇ :1-Suç işlemeye tahrik (5237 Sy. TCK mb. 214),
2-Kanunlara uymamaya tahrik(5237 Sy. TCK md.217 ve 218),
3-Şüphelinin eylemlerine uyan re’ sen gözetilecek diğer suçlar
SUÇ TARİHİ : 10.01.2015 ve davamı

A Ç I K L A M A L A R
1. Şüpheli Nureddin Yıldız, Sosyal Doku Vakfı isimli vakfın başkanıdır. Ayrıca her hafta değişik günleri Kontv, Dost Tv, Vuslat Tv, Konya Tv, Nrt Tv, Kuzey Tv, Karahisar Tv, Kapadokya Tv, Kanal S, Süper Kanal, Ahi Tv, Batman Tv, Kudüs Tv, Safa Tv, Kanal Urfa, Uşak Art Tv, Kanal 60, Olay Tv, Köroğlu Tv, Mercan Tv, Kanal 3, Kanal E, Kanal 21, Ort Tv, Can Tv, Genç Tv, Kanal K, Bgrt, Çrt, Abant Tv, Diyar Tv isimli ulusal ve bölgesel kanallar ve pek çok radyoda ”Hayat Rehberi Sohbetleri” isimli vaazları yayınlanmaktadır.
2. Dönem dönem özelikle kadınları aşağılayan açıklamaları ile kamuoyunda yer bulan bu şahıs, kısa süre önce “Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapıyor” ve “kadın spikeri izlemek caiz değil” şeklinde açıklamalar yaparak tepki toplamıştır
3. 10 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan bir videoda şüphelinin “7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkek çocuğu ile veya 7 yaşında bir erkek çocuğu 25 yaşında bir kız ile nikahlanabilir. Nikahlanmalarında sakınca yoktur. Evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında nikaha engel bir durum yoktur” dediği görülmektedir.
4. Şüphelinin katıldığı programın adı belirtilmemişse de katıldığı bir programda bu sözleri söylediği belirtilmektedir. Konuşmanın geçtiği ”Hayat Rehberi Sohbetleri” isimli program muhtemelen yukarıda isimleri sayılan 31 Ulusal ve bölgesel kanalda yayınlanmıştır. Şahsın ismi Youtube.com da aratıldığında 38.600 sonuç bulunmakta, videolar 50.000 civarı izlenmektedir.
5. Konuşmaları bu kadar yoğun takip edilen bir kişinin Talak Suresi 4. Ayete dayanarak KÜÇÜK ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLEBİLECEĞİ yönündeki açıklamaları, çocuğun cinsel istismarını özendirici niteliktedir.
6. Türk Ceza Kanunu’nun “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. Maddesine göre:
(1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
anlaşılır.
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(3) Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
7. Türk Ceza Kanunu’nun “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104. Maddesine göre:
(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.
8. Şüpheli, yapmış olduğu açıklamalarla dinleyicileri TCK 103. ve 104. maddede düzenlenen suçları işlemeye teşvik ve tahrik etmektedir. Çünkü sanığın iddia ettiği gibi “annesi babasının –hatta küçüğün- rızası olsa da” çocukla bu tür münasebet kurulması suçtur.
9. Türk Ceza Kanunu’nun “Suç İşlemeye Tahrik” başlıklı 214. Maddesine göre:
“(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.”
10. Türk Ceza Kanunu’nun “Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217. Maddesine göre:
“Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”
11. Türk Ceza Kanunu’nun “Ortak Hüküm” başlıklı 218. Maddesine göre:
“Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.”
12. 24 Kasım 2014’te New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere karşı önerge” kabul edilmiş ve üye devletlerin çocuk evliliklerini yasaklayan düzenlemeler yapmasına karar verilmiştir. Oysa sanığın sözleri çocuğun cinsel istismarı yanında çocuk gelinliği de özendirici niteliktedir.
13. Şüpheli açıkça 6 yaşındaki çocukların evlendirilmesinin caiz olduğu yönünde açıklamalar yaparak parkta oynayacak yaşta çocukların 25 yaşında insanlarla evlendirilmesinin önünü açmaktadır. Şüphelinin dediğinin yapılması durumunda TCK 103 ve 104 kapsamında suç oluşacağı açıktır. Ancak şüpheli bu durumu olağanlaştırarak insanları suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik etmektedir
14. Şüphelinin fiili, videonun yayınlandığı kanallar, izlenme oranı, yaşı, birikimi ve kitleler üzerindeki etkisi dikkate alındığında kamu barışını bozmaya elverişlidir. Nitekim, muhafazakar kesimde çocuk gelin olgusunun fazlalığı, bu tür söylemlerin bu camiada karşılık bulduğunu göstermektedir.
15. Her iki suç tipi de, tehlike suçu olup, tamamlanmaları için tahrik konusu suçların işlenmiş olması gerekmez. Bu suçlar, kamu barışı açısından büyük bir tehlike ifade ettiği için, iştirak ilişkisinden bağımsız, müstakil suç olarak düzenlenmiştir. Burada önemli olan, belirli olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirdi. Suç işlemeye tahrik fiilinin maddi unsurunu, suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak oluşturmaktadır. Somut olaydaki videoyla da tahrikte bulunma eylemi gerçekleşmiştir.
16. Müvekkil ihbar eden Halkevleri Derneği 1932 yılında kurulmuş olup, 12.04.1961 tarih ve 5/1066 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı dernek statüsünü kazanmıştır. Müvekkil derneğin tüzüğünün 3ç. Maddesindeki dernek amacında ve 4. Maddesindeki faaliyet alanlarında çocuk hakları ve kadın hakları bölümleri bulunan ve şimdiye kadar gericiliğe ve çocuk istismarına karşı onlarca bilinçlendirme kampanyası örgütlemiştir. Müvekkil derneğin ülke genelinde onlarca şubesi olup bu şubelere binlerce yurttaş üyedir. Şüphelinin bu açıklamaları; hem şahıs olarak, hem de Halkevleri Derneği üyeleri olarak çocuklarımızın geleceğine ilişkin endişe duymamıza yol açmaktadır. Şüphelinin yaptığı gibi konuşmalar oldukça yeni Hüseyin Üzmez’ler çıkmakta, çocuk istismarı, çocuk gelin, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlar sözde muhafazakârlaştıkça artmaktadır. Bu itibarla kamu zararına işlemlere dair duyarsız kalmamak için bu ihbarı yapmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/182651/Vakif_Baskani___6_yasinda_cocukla_evlenilebilir_.html linkinde bulunan video, olaya ilişkin kamuoyundaki tepkiler, şüphelinin diğer benzer açıklamaları, yukarıda belirtilen kanallardaki program kayıtları, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri, Anayasa, 5237 Sayılı TCK md. 214, 217 ve 218, 5271 Sayılı CMK, ve sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Şüpheli hakkında, 5237 Sayılı TCK m. 214/1 de tanımlanan “Suç işlemeye tahrik” ve m. 217 de tanımlanan “Kanunlara uymamaya tahrik ” suçlarından, 5237 Sayılı TCK m. 218 hükmü de dikkate alınarak, KAMU DAVASI AÇILMASINI VE CEZALANDIRILMASINI saygılarımızla talep ve rica ederiz. 12.01.2014