Bursalı Alevilerden IŞİD tepkisi

Bursa Alevi Bektaşi Dernekleri Platformu Irak Şam İslam Devleti’nin(IŞİD) Ortadoğu’da gerçekleştirdiği katliamlara karşı pek çok demokratik kitle örgütüyle bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Kent Meydanı’nda akşam saatlerinde gerçekleşen basın açıklamasına katılanlar, Bursalıları Suriye, Musul ve Irak’ta soykırım boyutuna ulaşan katliamların karşısında durmaya davet ettiler.

Yapılan basın açıklamasını Bursa Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Ali Öztürk katılanlar adına okudu. Öztürk, “IŞİD çetelerinin Şengal’de  ‘Ya Müslüman olacaksınız ya da katledileceksiniz’ şeklindeki haydutlukları karşısında dağlara sığınan binlerce Ezidi açlıktan, susuzluktan ölüyor. Ele geçirilen Ezidi kadınlar ya tecavüze uğruyor ya da cariye olarak kullanılmak üzere köle pazarlarında satılıyorlar.” dedi.

Hükümet IŞİD’e kapıları açıyor
Hükümetin El Nusra, El Kaide, IŞİD çetelerine hiçbir sorgulama yapmadan sınır kapılarını açtığını, himaye ettiğini belirten Ali Öztürk bu katliama ortak olduğunu belirtti. Ezidi ve Şii Türkmenlere gelince prosedürleri uygulamaya kalkan hükümetin sınır kapısında kalan binlerce insanın ölümü için göz yumduğunu dile getirdi. Aleviler olarak yapılan bu katliamlara, Ortadoğu’da yaratılmak istenenen karanlığa karşı Kürt, Arap, Asuri, Keldani, Ezidi, Müslüman, Hristiyan, inançlı inançsız ezilen tüm halkların yanında olduklarını belirterek açıklamayı sona erdirdi. Açıklama sonrasında yapılan oturma eylemiyle, gerçekleştirilen açıklama sona erdi.