Bursa’da mücadelenin öncülerinden Çağdaş Hukukçular yeni yönetimini seçti

Bursa’nın çevre, emek ve demokrasi mücadelesinde her zaman öncü konumda bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi bugün (25 Ocak) yaptığı genel kurulla yeni yönetim kurulunu seçti.Tek liste ile yapılan seçimde oluşan 7 kişilik ÇHD Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak yeni başkanı seçecek.

ÇHD’nin Beşevler’deki Şube Lokali’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’un açılış konuşmasını 6 yıldır başkanlık görevini yürüten Aslı Evke Yetkin yaptı.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Yetkin, ÇHD’nin kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler için hiçbir güçten yılmadan mücadele verdiğini belirtti. Yetkin, “Devrimci ve demokrat hukukçulardan oluşan Derneğimiz; yargının iktidara tamamen bağımlı kılındığı, muhalif olan her sesin susturulduğu, Haziran direnişinde ve sonrasındaki toplumsal olaylarda gençlerimizin çocuklarımızın polis şiddeti ile öldürüldüğü süreçlerde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmıştır” dedi.
Son iki yıldır yargıya, ÇHD’ye, savunmaya yönelik hiç olmadığı kadar yoğun saldırılar olduğunu, ülkede önemli toplumsal olaylar ve siyasi gelişmeler yaşandığını hatırlatan Aslı Evke Yetkin, şunları söyledi:

“Bugün yargının savunma makamına karşı gerçekleştirilen baskı, sindirme ve yıldırma girişimleri askeri darbe dönemlerinde dahi görülmemiştir. Geçtiğimiz yıl ÇHD’ye yapılan operasyonla Genel Başkanımız ve 9 meslektaşımız dernek faaliyetleri ve mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanmış , 1 yıldan fazla tutuklu kalmışlardır. Avukatlar mahkeme salonlarında , adliye binalarında gözlatına alınmış , Şubemiz yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu meslektaşlarımız hakkında soruşturmalar , davalar açılmış, avukat gözaltıları , hukuksuz büro aramaları ve tutuklamaları olağan bir hal almıştır.”

‘İktidar yargıyı ihtiyaçlarına göre kullanıyor‘

Siyasi iktidarın hukuku iktidarının ihtiyaçlarına göre kullandığına dikkat çeken Yetkin, şöyle devam etti:

“Siyasi iktidar 12 yıldır gençleri, öğrencileri, emekçileri, toplumun muhalif tüm kesimlerini yargı eliyle baskı altına almıştır. İktidar özellikle 2010 referandumu ile Anayasada yapılan değişikliklerle iktidara bağımlı bir yargı yaratmıştır. 17 Aralık operasyonları sonrasında yolsuzluk ve talan düzeninin ortaya saçılmasından sonra yapılan yasal değişiklikler ile HSYK adeta Adalet Bakanlığı’nının şubesi haline getirilmiştir. Her gün yaşanan onlarca hukuk ihlaline sesini çıkarmayan bir HSYK yaratılmış, yargı tamamen iktidarın hakimiyetine girmiştir. Bugün hiçbir yargı mensubunun teminatı kalmamıştır.

Adalete erişim zorlaşmış, hak arama pahalılaşmıştır. Yine arabulucuk, tahkim gibi düzenlemelerle alternatif yargı yaratılmak istenmektedir. Avukatlık kanunu tasarıları ile de mesleğin piyasalaştırılması ve yabancı hukuk şirketlerinin hizmetine sunulması amaçlanmaktadır. Temelinde ‘savunma hakkı’ ve ‘hak arama özgürlüğü’ olan avukatlık, toplumsal sorunlar ve etik değerlerden daha çok parasal çıkarlar ve piyasa kuralları öne çıkarılarak yeniden yapılandırılmaktadır.

Bu bağlamda derneğimiz gerek mesleki, gerekse de siyasi ve toplumsal olaylarda aktif olarak yer almış, savunma mesleğine yönelik saldırlara karşı dik duruşunu ve mücadelesini sürdürmüş, ilkeleri doğrultusunda emekten ve demokrasiden yana demokratik kitle örgütleriyle işbirliği geliştirilmiş, ulusal ve yerel düzeyde toplumsal ve güncel olaylarda aktif olarak yer alınmış, bir çok toplumsal olayda ve hukuki konuda yapılan basın açıklaması, panel , konferans, gibi eylemliliklerle kamuoyu oluşturulmaya çalışılmış, temel hak ve özgürlükleri saldırıya uğrayanlara hukuki destek sağlanmıştır. Derneğimiz Bursa’da öncü rolü ve konumuyla daha aktif ve etkin bir kimliğe kavuşturulmuştur.

‘Haziran direnişinde halkımızla oldum’

Haziran direnişi sırasında temel hak ve özgürlükleri saldırıya uğrayanlara hukuki destek sağlanırken, halkımızla birlikte, halkımızın yanında sokağa çıkmış, mücadeleye katılınmıştır. Bu nedenle hakkımızda soruşturmalar davalar açılmıştır. Bursa’da açılan Gezi davaları ile öğrencilerin, işçilerin, mağdur olan tüm yurttaşlarımızın davalarında savunmanlık yapılırken toplumsal davalarda da aktif olarak yer alınmıştır. ÇHD davası, avukat yargılamaları, Gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert davaları, Beşiktaş Çarşı grubunun yargılandığı davalar başta olmak üzere bir çok toplumsal davadaya katılım sağlanmıştır.”

‘Toplumsal muhalefetin bir parçasıyız’

ÇHD Bursa Şubesi’nin kurulduğu 1993 yılından bu yana hak ve adalet mücadelesini her zaman olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Aslı Evke Yetkin, konuşmasını şöyle tamamaldı:

“Derneğimiz son 6 yıllık süreçte sadece hukukçu derneği değil aynı zamanda toplumsal muhalefetin bir parçası olduğunu ortaya koymuştur. Derneğimiz, gelinen süreçte önümüzdeki dönemlerde de çağdaş, ilerici, sol değerlere bağlı emekten yana kimliğiyle daha aktif ve daha güçlü olmak durumundadır.

Bugün tamamen kendine bağımlı bir yargı yaratan, yargıyı toplumun muhalif tüm kesimlerine karşı adeta sopa olarak kullanan, gerektiğinde yargı kararlarını tanımayan, talan ve yağmanın, yolsuzlukların üzerini kapatmaya çalışan, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, akademik odaları, aydınları, devrimcileri, öğrencileri , gençleri, emekçileri, gazetecileri, üniversiteleri, basını, toplmun muhalif tüm kesimlerini baskı altına alıp biat etmeye çalışan bir iktidara karşı bu kadar hukuksuzluğun olduğu bir ülkede Avrupa’nın, Türkiye’nin ve Bursa’nın en büyük hukukçu örgütü olan derneğimiz biat etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir.”

Bursa Baro Başkanı Ekrem Demiröz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, KESK Bursa Şubeler Platformu Sözcüsü Güney Özkılınç, Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona ile çok sayıda demokratik kitle örgütü parti ve sendika temsilcisinin katıldığı ÇHD Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 7 kişilik Şube Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Atakan Arar,
Buket Gülçin Özel,
Fazilet Karaözbek,
Fırat Can Güngör,
İlker Kapusuzoğlu,
Kemal Özgür Yetkin,
Umut Beyaz.

Denetleme Kurulu da, H. Rıza Göksu, Ayça Akgün, Güngör Hatemoğlu’ndan oluştu.
Yeni seçilen ÇHD Bursa Şubesi Yönetimi ilk toplantısında başkanı seçecek.