Bursa’da emek ve meslek örgütleri ‘torba yasa’yı protesto etti

Bursa’da bugün emek ve meslek örgütleri, mecliste görşülmeye başlanan torba yasayı protesto için bugün (15 Temmuz) 18.30’da Fomara Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması düzenledi. Mecliste görüşlmeye başlanan torba yasanın sosyal hukuk devletini tamamen ortadan kaldırdığı, yandaşlara kıyak çekildiği ve taşeronlaşmanın önünü açarak birçok hukuksuzluğa neden olduğu gerekçesiyle memurlar sokaktaydı.

Bursa Emek ve Meslek Örgütleri adına basın açıklamasını okuyan EMO Şube Başkanı Remzi Çınar, torba yasa tasarısının mevcut yasalara ve anayasaya aykırı olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Vatandaşa değil yandaşa kıyaklarla dolu bu torba yasa özetle;

*Hükümet artık siyasi olarak cezalandırmak istediği memur hakkında kolaylıkla ve hukuksuz bir biçimde görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri yapabilecek.,

*Hükmetin bu kararlarıyla ilgili olarak açılacak davalarda verilen yargı kararları iki yıl süreyle uygulanmayacak, mahkeme kararı ile bile memurlar işlerine dönemeyecek,

*İki yıl sonra bile yargı kararları uygulanmazsa yargı kararlarını uygulamayan kamu görevlileri ceza soruşturma ve kovuşturmasından muaf tutulacak,

*Hukuka aykırı taşeronluk ve işçi temini yasal zemine kavuşturulacak

*Taşeron sistemi yaygınlaşacak, taşeronlar için müfettiş denetimi kaldırılacak

*Alt işveren başka bir alt işverene iş verebilecek

*Madenlerin maliyet artışını devlet karşılayacak

*İş davalarının açılması güçleşecek

*İşçiler yıllık izin ve kıdem tazminatı hakkı kazanamayacak

*Enerji üretiminde çantacılara af getirilecek

*Elektrik faturalarında kayıp kaçak rantı artırılacak

*Elektrik dağıtım şirketlerine özel imtiyazlar tanınacak ve elektrik fiyatları artacak

*Enerjide ihlal koşulları değiştirilerek yeni haksız kazanç kapıları oluşturulacak

*Elektrik dağıtım şirketlerine kamuda bedava yatırım hakkı tanınacak

*Zeytinlik alanlar talana açılacak

*Yargı kararlarının uygulanması engellenecek

*Özelleştirmede keyfi uygulamalar yasallaşacak, yargı kararları yok sayılacak

*Sağlıkta kuralsız çalışma yaygınlaştırılacak.”