Bursa suyuna sahip çıkıyor ‘Susma susuz kalma’

Bursa Su Platformu 22 Mart Dünya Su Günü’nde barajlarda gittikçe azalan su rezervlerine dikkat çekmek için Doğancı Barajı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Akademik odalar, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinden oluşan Bursa Su Platformu’nun yaptığı açıklamaya su hakkı mücadelesi veren Başköylüler de de destek verdi. Bugün (22 Mart) 14.00’de Doğancı Barajı’nın aslında suyun altında bulunması gereken bir noktasında basın açıklamasını okuyan Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, ‘Türkiye’de son 50 yılın  en kurak ve sıcak geçen aylardan sonra son günlerde  yağan yağmur ve kar yağışının yeterli olmayacağı susuz bir yaza hazırlıklı olmamız gerektiği, barajlardaki su seviyelerinin hala kritik eşiklerde olduğu bir gerçek.

Ormanların, sulak alanların yok edilişine ek olarak artan fosil yakıt kullanımı, sanayileşme ve şehirleşmenin neden olduğu küresel ısınma,  gelecek yıllarda, daha uzun, daha sık kurak ve sıcak  dönemleri yaşamamıza neden olacaktır.’ dedi.

1920′ li yıllardan günümüze yeryüzü ortalama sıcaklığının 0,9 oC artmasının tüm canlı yaşamı tehdit eder duruma geldiğine dikkat çeken Aksoy, mevsimsel dengesizliklerin, kuraklığın şiddetlenmesinin en önemli nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

‘Gerçeklerden uzak, uluslararası sermaye tekellerinin, şirketlerin karını, çıkarlarını vatandaşların ve tüm canlıların haklarından, çıkarlarından üstün gören siyasi anlayış, bir yandan küresel iklim değişikliğini derinleştiren, küresel ısınmayı körükleyen, enerji ve ekonomi politikalarını uygulamaya devam eder iken, bir yandan da kuraklıkla mücadele ettiklerini, hiç görmediğimiz, varsa da kağıt üstünde olan ve uygulamaya geçmeyen kuraklıkla mücadele eylem planlarının bulunduğunu  hatta, planların  A, B, C senaryolarını içerecek biçimde hazırlandığını açıklamaktan utanmamaktadırlar.’

Ülkeyi yönetenlerin rant yaratma ve tüm canlılar için yaşam hakkı olan su varlıklarını rant aracı görme anlayışlarının, yeni barajlar, havzalar arası taşıma sular, yer altı su kuyuları, su kesintileri gibi önlemlerin her geçen yıl daha fazla derinleşen kuraklığa çözüm olmayacağını ifade eden Ertuğrul Aksoy, ‘kuraklık ve susuzluğun kader olmadığını ve  önerilen çözümlerin sorunu çözmekten çok, kuraklığı daha doğrusu su krizini  daha derinleştirdiğini söyleyebiliriz’ diye konuştu ve talepleri şu şekilde sıraladı:

  • Herkesin suya ulaşmasını güvence altına alan bir gelecek ve bir yönetim anlayışı,
  • Ülkemizin tüm şehirlerinde suyun tasarruflu kullanılmasını özendirmek için her eve 10 m3 ve altı su kullanımının ücretsiz olmasını,
  • Ülkemizin bütün yerleşimlerinde  çeşmelerden içilebilir nitelikte su akması için gereken çalışmaların yapılmasını ve kontörlü su sayaçlarıyla, suya erişim hakkının ön ödemeli sisteme dönüştürülmesine son verilmesini,
  • Ormanlarımızın, su kaynaklarımızın ve beslenme havzalarının rant uğruna yok edilmemesini, 
  •  Su kaynaklarımıza, beslenme havzalarına, ormanlara zarar veren kaynakların kirlenmesine ve yok edilmesine neden olan taş ve madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını ve ruhsatların iptal edilmesini,
  • Yer altı/yer üstü tüm su kaynaklarının 49 yıllığına özelleştirilmesine veya yerli ve yabancı tekellere satılmasına neden olacak Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından  hazırlanan Su  Kanununun ve ilgili maddelerinin iptal edilmesini;
  • SAĞLIKLI ÜRETİM İÇİN, SAĞLIKLI BESLENME İÇİN, SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN, TÜM CANLILAR İÇİN,  GELECEĞİMİZ İÇİN   TEMİZ SU, KİRLETİLMEMİŞ SU İSTİYORUZ.

Basın açıklamasının ardından Başköy muhtarı Hasan Acar’da su mücadelesine ve Başköy’de yaşananlara dair bir konuşma yaptı. Her zaman haklı mücadeleleri için engel çıkaranların karşısında olacaklarını söyledikten sonra Başköy’ün suyunu kirleten mermer ocakları ile ilgili bakanlıktan gelen ruhsat iptalini ve ocaklardaki teknik ekipmanların çıkarılmasıyla ilgili yazının ellerine ulaştığını dile getirdi. Bunun üzerine büyük bir sevinç yaşayan Başköy halkı sloganlarla, alkışlarla traktörlerine binerek köylerine geri döndüler. Etkinlik burada açıklamaların ardından sona erdi.