Bursa Özel Hayat Hastanesi’nde bir hastaya kötü muamele

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nde Dermatoloji uzmanı Dr. Mediha Yılmaz işe gitmek için bekleyen hastaya bakmak istemedi, hastayla tartışarak göndermek istedi.

BursaMuhalif’e ulaşan hasta işinden kısa süreliğine izin alarak Özel Hayat Hastanesi’nin cildiye bölümüne tahlillerini göstermek için gittiğini, Dr. Mediha Yılmaz’ın hiçbir hastayı muayene etmediği halde, kendisini beklettiğini dile getirdi. Uzman Dr. Yılmaz’a tahlillerini göstermek için geldiğini söylemesi üzerine, ‘Çok sıkıldıysan tahlillerini de alıp gitseydin’ cevabını aldığını söyleyen hasta, Cildiye bölümünde başka doktor olmadığını ve bu noktada hasta seçme hakkını kullanamayacağını söyleyen hasta, Hayat Hastanesi yönetimine yaptığı şikayetin ardından hastaneden ayrıldı. Daha sonra yüksek tansiyon rahatsızlığı için Özel Hayat Hastanesi acil bölümüne gittiğinde verilen tansiyon ilacının ardından vücudunda kabarmalar olan hastayı muayene etmek için gelen Dr. Mediha Yılmaz, ‘Ben bu hastayı muayene etmem’ diyerek gitmek istedi. Yine orada hastanın ‘Sen bana bakmak zorundasın’ demesinin ardından Dr. Yılmaz tarafından usülen muayene edildi ve kısaca ‘Kullandığın ilaçların yan etkisidir’ diyerek acilden uzaklaştı. Söz konusu tartışmaların ardından Özel Hayat Hastanesi’ne ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayette bulunan hasta, işini yapmayı reddeden Uzm. Dr. Mediha Yılmaz hakkında yürüttüğü şikayetin peşini bırakmayacağını dile getirdi.

Hastayı reddetme hakkı nasıl kullanılır?

Türk Tabipleri Birliği’nin 47. Genel Kurulunda kabul edilerek, 10-11 Ekim 1998 tarihinde yürürlüğe giren ve 2. maddesi uyarınca; “Türkiye’de hekimlik yapma hakkını kazanmış olup mesleğini uygulayan tüm hekimlerin uymak zorunda olduğu kuralları” düzenleyen, “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”nın 25. maddesinde de “Tedaviyi Üstlenmeme veya Yarıda Bırakma Hakkı” düzenlenmiştir. Buna göre;

“Hekim, ancak tıbbi bilgisini gerektiği gibi uygulayamayacağına karar verdiğinde ve hastasının başvurabileceği başka bir hekim bulunduğu durumlarda, hastanın bakımını ve tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarım bırakabilir. Yukarıdaki koşullarda tedaviyi bırakacak hekim, bu durumu ve hastanın sağlığının tehlikeye düşmeyeceğini hastaya veya yakınlarına anlatır ve onları tıbbi yardımla ilgili başka olanaklar konusunda bilgilendirir. İkinci hekim bulunmadan hekim hastasını bırakamaz. Hekim, tedaviyi üstlenen meslektaşına hasta hakkındaki tüm bilgileri aktarmakla yükümlüdür”

BursaMuhalif.com