Bursa Kadın Platformu yerel yönetimlerden taleplerini açıkladı

Bursa Kadın Platformu 30 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde kadınlar olarak taleplerini Heykel Önü’nde yaptıkları basın açıklamasıyla bildirdi. Bugün (24 Mart) 18.30’da Heykel Önü’nde toplanan Bursa Kadın Platformu üyeleri adına Berna Yeşiltepe yaptığı konuşmada kadın adayların zor ve az yer bulduğu bu yarışı kadınlar olarak ilgiyle takip ettiklerini söyledi. ‘Biliyoruz ki başarılı bir belediyenin ölçütü yalnızca yaptığı kavşakların, üstgeçitlerin, parkların, kaldırımların sayısı değildir. Bir belediyenin başarısı aynı zamanda kadınların, engellilerin, yaşlıların ve çocukların mutlu, güvenli, sağlıklı olmasına bağlıdır.’ diyen Yeşiltepe, Bursa’da kadınların yerel yönetimlerde istihdamının % 9 civarında, il genelinde kayıt içi kadın istihdamı % 19 olduğunu bildirdi.

Bursa Kadın Platformu sözcüsü Berna Yeşiltepe Kadınların yerel yönetimlerden talepleri şu şekilde açıkladı;

‘Yerel yönetimler açısından Bursa’nın durumunu ve gerçekleşmesini istediğimiz taleplerimizi paylaşmak istiyoruz:

1-Kadın-erkek eşitliğinin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin tüm kademelerinde cinsiyete duyarlı bütçe yapılmalıdır.

2-Ücretsiz-erişilebilir-kamusal- çok dilli ve nitelikli sağlık hizmeti verilmelidir.

3-Her mahalleye 24 saat açık-ücretsiz- kreş açılmalıdır. Yaşlı bakım evleri ve evde yaşlı bakım hizmetleri arttırılmalı, bu hizmetler ücretsiz olarak verilmelidir.

4-Kentin kadınlar için daha güvenilir ve yaşanır hale gelmesi için sokaklar aydınlatılmalı,kadın    emeği değerlendirme pazarları kurulmalı,,toplu taşıma hizmetleri kentin en ücra köşelerine kadar ulaştırılmalıdır.

5-Tüm belediye hizmetleri ücretsiz verilmelidir.

6- Toplam il nüfusu 3 milyon olan Bursa’da Kadın sığınma evi sayısı 4 tane olup, oldukça yetersiz ve ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle Kadına yönelik şiddete karşı etkin danışma, dayanışma merkezleri ve sığınaklar açılmalıdır.

7- Belediyeler kadınlara yönelik birçok kurs açmaktadır. Ancak bu kurslar ağırlıkla kadının el becerisine dayalı, evden çıkmadan gerçekleştireceği, çocuk, hasta, yaşlı bakımı gibi toplumsal cinsiyetçi roller biçen kurslardır. Bunların yerine kadının toplumsal ve ekonomik açıdan kendisine güvence sağlayabileceği kurslar açılmalı ve var olanlar arttırılmalıdır

8- Mahallelerde park ve yürüyüş alanları artırılmalı, doğal çevre korunmalıdır.

9-Bütün kadınların ortak zaman geçirebilecekleri, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirecek kültürel, sosyal faaliyet merkezleri kurulmalı ve bu merkezlerin karar mekanizmalarında kadınlar yer almalıdır.

10-Kadınlara güvenceli iş istihdamı sağlamak için belediyeler olanak sağlamalı, belediyelerde kadın istihdamının artırılması için özel önlemler alınmalıdır.

11- Sosyal güvenceden mahrum, kadınlar lehine yerel yönetimlerce ve güvenli barınma hakları teminat altına alınmalıdır.

12- Okuma yazma bilmeyen kadın sayısını azaltmak ve okullaşma oranını artırmak için belediyeler öğrencilerin okula ulaşım, barınma, günlük ihtiyaçlar konularında hizmet üretmelidir.

13-Yerel hizmetleri sunacak belediye çalışanları için zorunlu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmeli ve kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı etkin önlemler alınmalıdır.

14-Kentle ilgili alınacak tüm kararlarda kadın katılımının sağlanması için belediyelerde “kadın birimleri” oluşturulmalı, var olanlar birimler güçlendirilmelidir. Bu birimlerde kentimizdeki tüm siyasi çevrelerden, derneklerden kadınların katılımı sağlanmalıdır.’