Bursa Eğitim Sen’den rotasyon tepkisi

Eğitim Sen Bursa Şubesi bugün yaptığı basın açıklamasıyla torba yasada yer alan rotasyon yönetmeliğine tepki gösterdi. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı’nda yer alar hukuksuz atama ve rotasyon uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla açıklama yapan Bursa Şube Başkanı Güney Özkılnıç, MEB, eğitime yönelik politika ve uygulamalardaki başarısızlığını sorgulamak yerine, öğretmene rotasyon girişimleri ile bir kez daha öğretmenleri hedef almıştır. MEB’de şube müdürlüklerinden başlayarak okul müdürler ve müdür yardımcılarına kadar bütün eğitim yöneticilerine performansa dayalı çalışmaya bağlı olarak rotasyona uygulaması başlamıştır.’ dedi.

‘Yöneticilerden sonra sıra öğretmenlere geldi’

Eğitim yöneticilerinin ardından rotasyon sırasının öğretmenlere geldiği yönündeki tartışmaların birkaç yıldır sürdüğünü ifade eden Özkılınç, öğretmenler açısından tarihin en büyük sürgünü anlamına gelen ve on binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren, “öğretmenlere rotasyon” uygulaması için ilk adımın atıldığını, okullarda yeni ve kitlesel bir tasfiye için düğmeye basıldığını bildirdi.

Öğretmen  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği TaslağınınTaslağın 35. Maddesine göre, aynı işyerinde 8 yıl görev yapan öğretmenlerin isteğe bağlı ya da istekleri dışında il içinde başka okullarda görevlendirilmesinin planlandığını belirten Güney Özkılınç, ‘taslağın 42. Maddesinde ise “İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir” denilmekte, böylece il dışı zorunlu rotasyonun da önü açılmaktadır.’ dedi ve Milli Eğitim Bakanlığına sorularını şu şekilde sıraladı;

‘Rotasyon uygulaması kapsamında kaç eğitim emekçisi yer değiştirecektir? Yer değiştirmelerde öğretmenlerin aile ve yerleşim koşulları dikkate alınacak mıdır?

MEB rotasyon uygulamasının ekonomik, sosyal, psikolojik, insani boyutlarını hesap etmiş midir?

Rotasyon uygulamasının benzeri gelişmiş ya da gelişmekte olan herhangi bir ülkede uygulanmakta mıdır? Uygulanıyorsa nasıl uygulanmaktadır? Bakanlık bu konuda nasıl bir hazırlık yaptığını açıklamalıdır.

Rotasyon uygulamasının öğretmenlere ve ülke ekonomisine ne kadar yük getireceği MEB tarafından hesap edilmiş midir?

Ailelerin eğitim gören çocuklarının ve başka alanlarda, özel sektörde çalışan eşlerinin durumu ve yaşayacakları mağduriyet hesaba katılmış mıdır?

Eşlerden biri öğretmen diğeri hemşire, öğretmen, doktor, hâkim, asker olanların tamamının tayinleri adil bir şekilde eşlerinin yanına yapabilecek midir?

Uygulama gerçekleştikten sonra yer değiştiren öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanı değiştiğinde yeni bakanın farklı bir uygulaması sonucunda tekrar mağdur

edilmeyeceğinin garantisi var mıdır?’