Birleşik Metal-İş: “Renault yönetimi Türk Metal ile el ele işçilere baskı uyguluyor”

Metal Direnişi’nin başladığı Bursa Renault fabrikasındaki sendikal mücadele hakkında bugün Birleşik Metal İş Sendikası’ndan açıklama geldi. Fabrikadaki örgütlülüğe yönelik Türk Metal ile Renault yönetiminin baskılarına ve tehditlerine karşı daha kararlı şekilde hareket ettiklerini belirten Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da basın açıklamasına katıldı.

P1050372

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi bugün kendi binasında Renault’taki sendikal süreç ve fabrika yönetimi ile Türk Metal’in baskılarına dair bir basın toplantısı düzenledi. Adnan Serdaroğlu, Renault’ta işçilerin Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerin kendilerine tanıdığı sendika seçme hürriyetini kullanabilmeyi, seçtikleri sendika tarafından temsil edilebilmeyi, toplu sözleşmelerin hazırlığından imzasına kadar her aşamasında sendikalarıyla birlikte söz sahibi olabilmeyi, sendikalı olmanın normal koşullarda bir işçiye sağlaması gereken asgari güvenceye sahip olabilmeyi istediklerini belirtti.

2016 Mart ayındaki 75 işçinin işten çıkarılmasının Birleşik Metal’in örgütlü gücüne yönelik bir saldırı olduğunun altını çizen Serdaroğlu, son dönemde fabrikadaki baskıların daha da yoğunlaştığını söyledi. “Bu baskıların son örneğini geçtiğimiz hafta yaşadık. Sarı sendikanın temsilcisi, yaptığı toplantıda Genel Müdür Tunç Başeğmez’in adını kullanarak yeni işçileri tehdit etti. Temsilci toplantıda işçilere şunları söyledi: ‘Bu fabrikaya Tunç Başeğmez geldi. Otuz küsür yıldır bu fabrikada Türk Metal organize. Yani buraya başka bir sendikanın sokulmayacağı kesin. Tunç Başeğmez de bu yüzden geldi’ Sarı sendikanın temsilcisi, Sayın Genel Müdür’ün fabrikada başka bir sendikanın örgütlenmesini önlemek ve Türk Metal’in varlığının devam etmesini sağlamak üzere göreve getirildiğini söylüyor. ani Genel Müdür’ün “kendi adamları” olduğunu ima ediyor.” şeklinde fabrikadaki yaşanan baskıların ne boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

İnsan kaynakları yetkilisi Türk Metal’in örgütlenme grubunda

P1050374

Serdaroğlu, Renault İK departmanı amirlerinin, bazı bölüm şeflerinin Türk Metal’e işçileri yönlendirmek üzere fabrika içerisinde baskı yaptığını ve bu durumu Renault yönetimine bildirdiklerini söyledi. Ancak fabrika yönetiminin tüm bu suçlamaları reddettiğini belirten Serdaroğlu, Oyak Renault’un işçilerin sendika seçme özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini söyledi. 

“Şirket işçilerin çoğunluğunun üyesi olduğu sendika tarafından temsil edilme hakkını tanımalıdır. Bu hak, ülkemizin altına imza koyduğu ILO sözleşmelerinden kaynaklı olduğu kadar artık kısa bir süre önce Yargıtay’ın kesinleşen bir kararı ile de yasal statüye kavuşmuştur. Sendikamız Oyak Renault’da çalışan işçilerin çoğunluk sendikasıdır. Sendikamızın temsiliyetinin şirket tarafından tanınması yasal bir durumdur. Oyak Renault işçilerinin sendikal temsiliyeti yetki tespitini beklemeksizin tanınmalıdır.” diyen Serdaroğlu sendikal mücadeledemetal işçilerini Birleşik Metal çatısı altında birleşmeye davet etti.

BursaMuhalif.com