Batı OSB’ye geçit yok!

Sanayi kirliliğinin en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Bursa’da kurulmak istenen Batı OSB’ye dair Bursa’nın yaşam alanlarına sahip çıkan kurumlardan açıklama geldi. 

12800385_10153243339381673_1129561524504806080_n

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde dün(1 Mart) Bursa Barosu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve DOĞADER “TEKNOSAB-Batı OSB’ye Hayır” konulu basın açıklaması gerçekleştirdi. Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Cumhur Özcan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Nilüfer ve Karacabey İlçelerine bağlı Badırga, Muratlı, Karakoca, Hürriyet, Taşpınar, Orhaniye, Çatalağıl Köyleri (mahalleleri) tapulama sınırları içinde kalan 1270 hektar alanda kurmak istedikleri Bursa Batı OSB için yer seçim komisyonu oluşturulduğunu belirtti. Batı OSB’nin amacının tarım arazileri üzerindeki OSB’leri buraya taşımak olduğunu ama şu an yapılacak olan Batı OSB’nin ise Bursa açısından önemli tarım arazilerinden oluştuğunu ifade etti.

Ramsar Sözleşmesi’ne aykırı

12806057_10153243339476673_3755205230953097923_n

Av. Özcan, “Ancak bu gerekçeyi ileri sürenler, başka arazi kalmamış gibi, Ramsar Sözleşmesi ile korunan Uluabat Gölünün koruma bandının bitişiğindeki Karacabey Ovasının, Uluabat II. Merhale Sulama Projesi kapsamında kalan ve üzerinde Toplulaştırma çalışmaları yürütülen, %85 i III. sınıf, %15 i ise II. Sınıf “Mutlak Tarım Arazilerini” seçmişlerdir. Belirlenen alanın 1/100 ooo planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak belirtildiğini vurgulayan Özcan alanın ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesinde yer alan Mutlak Tarım Arazilerinin,  “Tarım Dışı Amaçlı Kullanılamayacağı” hükmü, Uluabat Gölü ve çevresindeki arazinin Ramsar Sözleşmesi ile korunduğunu da açıklamasında belirtti.

Mera Kanunu’na da aykırı davranıldığını belirten Avukat Cumhur Özcan, “Taşpınar, Orhaniye ve İkizce köylerine,  Bursa Valiliği, TOKİ ve KOTİYAK işbirliği ile kurulmak istenen Sanayi Sitesi için 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında yapılan “plan değişikliğinin”, Bursa Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan “tarım dışı amaçlı kullanılabileceği” kararının ve “kamulaştırma”  işlemlerinin daha yeni iptal edildiği görmezden gelinmiştir.” şeklinde konuştu.

Davası açıldı, mücadelesi sürüyor

“Hiç kimsenin, kolay ulaşım ve yüksek rant için ülkenin sulanabilir Mutlak Tarım Arazilerine sanayi tesisi kurmak gibi bir hakkı yoktur. Mutlak Tarım Arazilerinin amaç dışı kullanımını yasaklayan yasal düzenlemeler, herkes gibi sanayicileri de bağlar. Gelecek kuşakların emaneti olan bu tarım topraklarını ve çevreyi korumak, Anayasamızın 56. Maddesi uyarınca herkesin görevidir.” diyen Özcan, Bursa Barosu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, DOĞADER ve bir kısım köylü “yer seçimi” kararı ile dayanağı “kamu yararı” kararının iptali için 12.02.2016 günü “iptal” davası açmış ve “yürütmenin durdurulmasını” istediğini belirtti.

Bu konuda tüm hukuki mücadelenin süreceğini ifade eden Özcan, önceliklerinin hukuka uygunluk ve tarım alanlarının korunması olduğunu söyledi.

BursaMuhalif.com