BAOB’da Soma için insanlık nöbeti

Soma’da resmi rakamlara göre 301 kişinin yaşamını yitirdiği facianın acıları tazeliğini korurken, anma etkinlikleri de artarak sürüyor. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun madencilerin anısına gerçekleştirdiği iki gün sürecek saygı nöbeti başladı.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda akademik odalar ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyelerinin katıldığı saygı nöbetinde meydana 300’den fazla baret ve karanfil konuldu.

Saygı duruşu ile başlayan törende TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri EMO Başkanı Remzi Çınar hazırlanan basın açıklamasını okudu. Tüm Türkiye’nin Soma’nın acısını paylaşmak için meydanlarda biraraya geldiğini belirten Çınar, 80’li yılların başından itibaren uygulamaya konulan neoliberal politikalar ile kamu madenciliğinin küçüldüğünü, kamuda uzun yıllar elde edilmiş madencilik bilgi ve deneyimlerinin dağıtıldığını söyledi.

Teknik altyapısı yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılan üretimde kamusal denetim de yeterli ve etkin şekilde yapılmayınca iş cinayetlerinin arttığını kaydeden Remzi Çınar, “Facia sonrasında da kurtarma operasyonunda ciddi organizasyon bozukluğu yaşanmış ve devlet sınıfta kalmıştır” dedi.

Özelleştirmeler ile iş kazaları patladı

Madenler özel sektöre devredildikten sonra iş kazalarında patlama yaşandığına dikkat çeken Çınar, şunları kaydetti:

“2002 yılından 2011 yılına kadar kömür madenlerindeki iş cinayetleri yüzde 40 artmıştır. Bunun nedeni özelleştirmedir, taşeronlaştırmadır, maliyeti düşürmek için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin savsaklanmasıdır. Tüm bu gerçeklere rağmen AKP, Soma’daki iş cinayetlerinin araştırılması için 6 ay önce verilen bir önergeyi ısrarla gündeme almamış, alınca da reddetmiştir.

Daha acısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, Soma’yı ziyaretinde önergenin Soma ile ilgili olmadığını söyleyebilmiştir. AKP bugünlerde Meclis’e sunacağı taşeron ve istihdam yasasıyla emeği daha da köleleştirmeye çalışmaktadır. Bir kez daha uyarıyoruz. İş cinayetlerini artıracak bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmeli, özelleştirme durdurulmalı.

Soma’da yüzlerce işçinin can verdiği bu ülkede biraz vicdanı, biraz onuru olan herkes için bir milat olmalıdır. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmak üzere Hükümet derhal istifa etmelidir.”

Meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin sırayla yaptığı konuşmalarda iş cinayetlerine dikkat çekilerek, Hükümet’e yönelik tepkiler dile getirildi.

İş cinayetinde yaşamlarını yitiren madenciler için ‘1 Avuç Kömür İçin 1 Ömür Verenlere Saygı’ çağrısıyla gece saat 22.00’ye kadar süren Soma Nöbeti bugün 19.00’da yeniden başlayacak.