Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na kırmızı kart

Aile hekimleri cumartesi günü nöbet uygulamasına karşı çıkarak Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde eylemdeydi.

725269092

Aile hekimlerinin dün başlattıkları “Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık ve özlük haklarımız için grevdeyiz” kampanyasıyla iş bırakma eylemleri devam ediyor. Cumartesi günü ‘nöbet’ adı altında hizmet üretmeye zorlanan aile hekimleri bugün(21 Mayıs) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde hazırladıkları kırmızı kartlarla Sağlık Bakanlığı’nı uyardı.

Müdürlük önünde Bursa Tabip Odası adına açıklama yapan Dr. Gökhan Aktaş, Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışanların Sağlık Bakanlığı tarafından 40 saat çalışmalarının üzerine cumartesi günleri de çalışmaya zorlandığını belirterek, hekimlerin ücretli izin haklarının gasp edildiğini ve özlük haklarının ellerinden alındığını söyledi.

Aktaş,  “Avrupa normlarının çok üstünde hasta sayılarına, Avrupalı meslektaşlarından çok daha fazla çalışmak zorunda bırakılarak hizmet vermesi beklenen birinci basamak sağlık çalışanına, ek olarak cumartesi günleri de gel çalış deniyor.” dedi. 5 aydır aile hekimleri olarak cumartesi aile sağlık merkezlerini açmadıklarını söyleyen Aktaş, Sağlık Bakanlığı’nın eylemlere devam edilmesi halinde hekimleri işten atmakla tehdit ettiğini ifade etti.

12 çeşit sağlık ücreti halkın cebinden alınıyor

Dr. Gökhan Aktaş, Türk Tabipler Birliği’ni halkın sağlığını önemsememekle suçlayan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na halktan, ödedikleri sağlık primlerine ek olarak, katkı, katılım, muayene, ilave, ilaç farkı vb. adları altında 12 çeşit ücretin alınarak halkı kimin düşündüğünü sordu.

Aktaş, halkın nitelikli sağlık hizmeti almasında en büyük engel olan Sağlık Bakanlığı’na ‘kırmızı kart’ gösteren aile hekimleri olarak talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerinin sözünü verdi.