15-16 Haziran Direnişinin 45. yılında işçiler Bursa’da buluştu

15 – 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi yıldönümünde metal işçilerinin direnişinin ilk kıvılcımının atıldığı Bursa’da anıldı. Şehir dışından gelen yüzlerce DİSK’li işçi yapılan yürüyüşle metal direnişini selamladı.

11268034_692011637569532_1480504103_o

DİSK’e yönelik baskılara karşı 15 – 16 Haziran 1970’te İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayılan Büyük İşçi Direnişi’nin 45. yılı Bursa’da yapılan yürüyüşle anıldı. DİSK’in metal direnişinin merkezi haline gelen Bursa’ya yaptığı çağrıyla bir araya gelen işçiler Kent Meydanı’ndan Fomara Şehreküstü Meydanı’na yürüdüler. DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun katıldığı yürüyüşte işçiler sık sık “Metal işçisi yalnız değildir” sloganlarıyla metal direnişini selamladı.

Taşerona karşı talepleriyle, hak mücadeleleriyle direnişin 45. yılında Bursa’da buluşan yüzlerce DİSK üyesi işçi adına konuşan Kani Beko,  “Bugün Türkiye’nin en büyük ve en köklü işçi kentlerinden biri Bursa’dayız. Bursa’nın tarihi işçi sınıfının şanlı direnişleriyle doludur ve bugün Bursa’da yeni bir tarih yazılıyor. Metal işçileri sefalet ücretlerine, kölece çalışmaya, sarı sendika kuşatmasına karşı ayağa kalkıyor. Bugün burada metal işçilerinin onur mücadelesini selamlıyoruz. Metal işçileri 2015 yılına direnerek girdi. DİSK üyesi Birleşik Metal İş sendikamızın, MESS’i nasıl titrettiğini nasıl salladığını herkes gördü. O süreçte hükümet metal işçilerinin grev hakkını yasadışı bir şekilde gasp etti. Metal işçisi ne istiyordu? Metal işçisi açlık ve yoksulluk sınırının üstünde bir ücret istiyordu. Çocuklarına daha çok ekmek götürebilmek, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek, onlarla daha çok vakit geçirmek istiyordu. Patronlar ve hükümet ise metal işçisinin bu sesine kulak vermek yerine, yasadışı bir şekilde bu sesi bastırmaya girişti.” dedi.

“Rüzgar ekenler fırtına biçiyor”

Metal direnişi sebebiyle ekonominin 500 milyon zarar gördüğünü söyleyenlere karşı DİSK’in, işçilerin taleplerinin karşılanmamasının bu direnişi ortaya çıkardığını söyleyen Kani Beko, rüzgar ekenlerin şimdi fırtına biçtiğini belirtti. 15 – 16 Haziran direnişiyle sendikalarına sahip çıkan işçilerin kararlılığının DİSK’in bugüne kadar işçilerin gerçek sendikası olduğunu söyleyen Kani Beko, “Şimdi seçimler bitti ve patronlar bu düzen aynen devam etsin istiyor, işçiler kölece çalışsın, çalışırken sakat kalsın, çocuğunu bile göremeyecek kadar uzun mesailere mahkum olsun, sefalet ücretlerine razı olsun ama DİSK’li olmasın. Çünkü DİSK’li işçi hakkını arayan, sözünü söyleyen, sesini çıkaran, bilinçli işçidir. Gün icazetli sendikacılığa karşı DİSK’te birleşme günüdür! Gün 15 – 16 Haziran 1970’teki kararlılığı gösterme günüdür!” diyerek açıklamasını sona erdirdi.